جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187163
Title: هدف گیری درون کشتگاهی سلول‌های سرطان سینه با استفاده از تراستوزومب متصل شده به نانوذرات مزوپورس سیلیکایی: رویکردی جدید برای سنتز نانوذرات مزوپورس سیلیکایی به منظور کاهش اندازه و افزایش ظرفیت داروپذیری برای اهداف انتقال دارو
Authors: محمد مظفری‌نیا
Keywords: نانوذرات مزوپورس سیلیکایی، تراستوزومب، هدف گیری سرطان سینه، ظرفیت داروپذیری بالا
Issue Date: 1397
Abstract: از آنجایی که استفاده از ترکیبات زیست سازگار مزوپورس سیلیکایی که دارای سایز مناسب و ظرفیت دارو پذیری بالا می باشند یک موضوع مهم و چالش برانگیز برای انتقال هدفمند دارو است، در این مطالعه یک روش کارا برای سنتز این نانوذرات با رویکرد کاهش اندازه و افزایش سایز حفرات ارائه داده ایم . در این روش پیشنهاد شده، با استفاده از مقادیر متفاوت تری اتانول آمین که علاوه بر نقش بازی کردن محیط، ازطریق واکنش تشکیل کمپلکس با گروههای تترا اتیل اورتو سیلیکات برای کنترل اندازه نانوذرات استفاده می شود. همچنین به منظور استخراج قالب مایسلی از یک اسید ضعیف نظیر آمونیوم نیترات استفاده و نتایج با روش استخراج توسط نمک سدیم کلرید مقایسه گردید. آنالیز BET نشان داد که اندازه حفرات، زمانی که از آمونیوم نیترات استفاده می شود به مراتب نسبت به روش های مرسوم بهتر شکل گرفته است که این امر در نهایت منجر به افزایش سطح( 563 متر مربع بر گرم ) و اندازه حفرات (5/3 نانومتر) این نانوذرات می گردد. در ادامه سطح نانوذرات مزوپورس سیلیکایی به منظور استفاده در فرایند انتقال هدفمند دارو توسط واکنش هایی نظیر آمین دار کردن با استفاده از معرف 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان ، اتصال آنتی بادی تراستوزومب (که مختص سلول های سرطانی سینه می باشد) به وسیله اتصال دهنده ی ۱-اتیل-۳-(۳-دی‌متیل‌آمینوپروپیل) کربودی‌ایمید و ان-هیدروکسی سوکسینامید و در نهایت اتصال عامل فلورسانس بهینه گردید. تصویر برداری فلورسانس مولکولی اتصال نانوذرات مزوپورس سیلیکایی به سلول های سرطانی سینه HER2+ را تایید نمود. مقادیر بارگذاری دارو با استفاده از داروی ضد سرطان دوکسورابیسین مقدار 57/40 درصد را نشان می دهد که در مقایسه با سایر ترکیبات نانوذرات مزوپروس سیلیکایی، نشان از برتری سامانه سنتز شده به منظور استفاده در کاربردهای زیستی دارد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187163
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1853.pdf12.23 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.