جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187156
Title: اوضاع اجتماعی و فرهنگی بوشهر و نقش آن در آثار و اندیشه های صادق چوبک
Authors: غلامرضا پرتو
Keywords: صادق چوبک، بوشهر، پهلوی، ادبیات، ایدئولوژی
Issue Date: 1397
Abstract: از جمله زمینه های مهم شناخت تاریخی توجه به ارتباط تاریخ و ادبیات است. به خصوص آثار ادبی فارسی تا حد زیادی بازتاب دهنده رویدادهای تاریخی هستند. آثار ادبی به ویژه در دوره معاصر بیش از گذشته رویدادهای تاریخی اجتماعی را منعکس می کنند و از میان این آثار، ادبیات داستانی می تواند برای شناخت بیشتر و بهتر حوادث سیاسی اجتماعی مبنای یک پژوهش تاریخی قرار بگیرد. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی آثار یکی از نویسندگان معاصر ایرانی، به آشنایی بیشتری با تحولات تاریخی ایران دست یافت. صادق چوبک 1295-1377ش با نوشتن داستان های کوتاه با دید ادبیات انتقادی و اجتماعی، توانست زندگی و مسایل گروه های اجتماعی ایران، به ویژه جنوب ایران و شهر بوشهر را از دید یک روشنفکر و نویسنده ایرانی بیان کند. مسئله این پژوهش این است که محتوای این داستان ها که در سالهای 1324 - 1345 ش نوشته شده اند، با توجه به شرایط اجتماعی تاریخی که آثار در آن ها نوشته شده اند بررسی شده است. برای این کار از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. مهمترین یافته این پژوهش این است که با توجه به آثار صادق چوبک می توان گفت دوره تاریخی مورد نظر را می توان ابتدا دوران تغییر و تحول طلبی 1324- 1332 ش و بعد دوره ساختارمندی 1332- 1345ش نامید. ویژگی های این دوران مهم تاریخی، تا حد وسع در این تحقیق آورده شده است. در آثار دوره اول و دوم صادق چوبک بازتاب مهمترین رویدادهای تاریخی و ارتباط بین گروه ها و طبقات اجتماعی را می توان دید. بر اساس آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که در فاصله استعغای رضا شاه پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332 ش مردم ایران در یک جریان یا حرکت اجتماعی سعی در ایجاد تحول در ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم را داشتند. اما بعد از کودتا تا دهه 40 ش که تلاش های جمعی از طرف مردم، جریان روشنفکر و تحول طلب با شکست مواجه شد، ساختار اجتماعی در چارچوب یک نظام دیکتاتوری و ایدئولوژیک شکل گرفت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187156
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1830.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.