جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187153
Title: تشخیص نارسایی قلبی با استفاده از جداسازی رفتار تصادفی فرایندهای پیچیده‌ی غیرخطی
Authors: محمدعلی بدرقه
Keywords: فرایندهای تصادفی، پیچیدگی، سوق و انتشار، فرایندهای ناپیوسته، مدل پخش-پرش
Issue Date: 1397
Abstract: سیستم¬های پیچیده شامل تعداد زیادی درجات آزادی هستند و به طور کلی دینامیک حاصل، غیرپایا می¬باشد. بدین معنی که تغییرات زمانی دینامیک، ناپایدار و متفاوت است. این غیرپایابودن دینامیک، ناشی از برهمکنش¬های غیرخطی و تصادفی اجزا با یکدیگر است. بسیاری از سیستم¬های واقعی پیرامون ما دارای چنین برهمکنش¬هایی هستند و عموما خروجی¬های ظاهرا تصادفی را ایجاد می¬کنند. معمولا به علت پیچیدگی بالای اینگونه سیستم¬ها، تنها دارایی ما محدود به تغییرات زمانی برخی پارامترهای خروجی آن¬ها می¬باشد که به آن سری زمانی نیز می¬گویند. در حقیقت سری زمانی، حالت یک پدیده در گذر زمان را نشان می¬دهد و خروجی سیستم¬های پیچیده هستند که ما قصد بررسی آن را داریم. برای بررسی و مدل¬سازی رفتار اینگونه از سیستم¬ها، می¬توان از معادلات دیفرانسیل تصادفی استفاده کرد که اولین بار توسط انیشتین برای توصیف حرکت براونی استفاده شد. این معادلات تصادفی جایگاه ویژه¬ای در فیزیک آماری دارند. در این پایان¬نامه، به منظور کشف معادلات حاکم بر سیستم¬هایی که دارای برهمکنش¬های غیر خطی بسیاری هستند، مدل¬های لانژواین و پخش-پرش را معرفی می¬کنیم و با توجه به ضرایبی که نشان¬دهنده¬ی ذات هر یک از فرایندهای مورد بررسی هستند، روابط حاکم بر هر پدیده را استخراج می¬کنیم. یافتن روابطی که رفتار یک پدیده را توصیف می¬کنند ما را قادر می¬سازد که آن پدیده را بهتر درک کرده، اثرات ناشی از رخدادهای مختلفی که خالق آن پدیده بوده¬اند را از هم جدا کرده و نهایتاً آینده¬ی آن را پیش¬بینی کنیم. با توجه به اهمیت بررسی دینامیک سری¬های زمانی برخواسته از سیستم¬های طبیعی مانند سیگنال مغزی، قلبی، سیگنال¬های لرزه¬ای، نوسانا¬ت بازار بورس و غیره، ما در اینجا فرایند حاصل از ضربان قلب افراد عادی و بیمار را آنالیز کرده و با هم مقایسه نمودیم و سپس به دنبال یافتن معادله حاکم بر فرایند هر یک از افراد، ضرایبی را از سری زمانی مربوط به هر فرد استخراج کردیم و در آخر تفاوت¬هایی که در نوع تابعیت این ضرایب برای افراد بیمار نسبت به افراد عادی مشاهده می¬شود را به عنوان معیاری برای تشخیص افراد سالم نسبت بیماران، معرفی می¬کنیم.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی فیزیک گرایش جامدات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187153
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1844.pdf4.58 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.