جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187021
Title: ردگیری و شناسایی اهداف زیر سطحی با استفاده از سونارهای فعال و غیر فعال چند ایستگاهی
Authors: فرید ابراهیم‌زاده
Keywords: مخابرات، الکترومغناطیس، سیگنال های صوتی
Issue Date: 1393
Abstract: شناسایی و ردگیری اهداف زیر سطحی یکی از مسائل مهم در حوزه نظامی و غیر نظامی مانند شیلات ، محیط زیست ، صنایع دریایی ، نفت و گاز و دیگر صنایع مرتبط با دریا می باشد ، با توجه به محیط متغییر و ناپایدار دریا ، مدل سازی آن بسیار پیچیده است . از طرفی با توجه به اینکه سیگنال های الکترومغناطیسی در زیر آب بُرد کمی دارند ، ناگزیر باید از سیگنال‌های صوتی استفاده نمود . بنابراین سونارهای فعال و غیرفعال از ابزارهای مهم حوزه زیر سطحی برای شناسایی و ردگیری اهداف می‌باشند . در این پایان نامه پس از بررسی روش های مختلف پردازش سیگنال های صوتی در سونارهای فعال و غیرفعال به ارائه روشی برای پردازش سیگنال های دریافتی سیگنال های فعال بر اساس تبدیل فوریه کسری می‌پردازیم و آن را با دی کانولوشن مقایسه می کنیم
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مخابرات گرایش سیستم
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187021
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ987.pdf7.75 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.