جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186979
Title: مقایسه کارکردهای اجرایی، اضطراب صفت- حالت و عاطفه مثبت- منفی در زنان چاق و عادی
Authors: صغری موسوی
Keywords: کارکردهای اجرایی، چاقی، اضطراب صفت- حالت، عاطفه مثبت و منفی
Issue Date: 1393
Abstract: چاقی یک اختلال مزمن ناهمگن است که علل زیادی دارد، هر چند که مبنای اساسی عدم تعادل بین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی است. اثرات چاقی بر روی طیف گسترده‌ای از مشکلات بین فردی، مشکلات روانی، خودکشی، عملکرد تحصیلی، و اختلالات روانی نمایان می‌شود. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کارکردهای اجرایی، اضطراب صفت- حالت، عاطفه مثبت و منفی در زنان چاق و عادی است. بدین منظور نمونه تحقیق 97 نفر از زنان چاق مراجعه کننده به باشگاه‌های ورزشی بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و 97 نفر از زنان عادی نیز به شیوه‌ی همتاسازی بر اساس متغیرهایی مانند سن، تاهل و دامنه زمانی ورزش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس عاطفه مثبت و منفی، سیاهه اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر، نرم افزار دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین، نرم افزار استروپ و آزمون حافظه‌ی عددی و کسلر بود. پس از اتمام جلسات آزمون نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین زنان چاق و عادی از نظر حافظه فعال، تغییر آمایه، بازداری، اضطراب صفت، اضطراب حالت، عاطفه‌ی مثبت، عاطفه‌ی منفی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به این معنی که افراد چاق بیشتر دچار نقص کارکردهای اجرایی می‌شوند و حافظه فعال ضعیف تری دارند. این افراد در مقایسه با افراد عادی دارای اضطراب صفت، اضطراب حالت، بالاتر هستند. علاوه بر این، عاطفه‌ی مثبت، پایین‌تر و عاطفه‌ی منفی بالاتر نسبت به زنان عادی دارند. لذا اجرای برنامه‌های پیشگیری از چاقی و ترویج سبک زندگی‌هایی که پیشگیری کننده از چاقی است می‌تواند یک عامل محافظتی در برابر اختلالات ناشی از چاقی باشد.
Description: پايان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186979
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ892.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.