جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186937
Title: مدل‌سازی CFD کوره کراکینگ و امکان‌سنجی تزریق کک به کوره‌های کراکینگ با جداسازی بخارآب از جریان دی کک، مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی مروارید
Authors: حسن بازای
Keywords: دینامیک سیالات محاسباتی، انتشار آلاینده‌ها ، کویل‌های کوره اولفین
Issue Date: 1397
Abstract: هدف این تحقیق مطالعه دینامیک سیالات محاسباتی در راستای تغییر روش کک زدایی بوده است که در این مطالعه با استفاده از نرم‌افزار تجاری ANSYS Fluent ، در ابتدا مدل کوره موردمطالعه با استفاده از نرم‌افزار Design Modeler ایجاد و سپس با استفاده از نرم‌افزار ANSYS Meshing شبکه محاسباتی ایجاد گردید، پس‌ازآن به بررسی استقلال از شبکه پرداخته شد. مدل‌سازی کوره در دو ¬¬¬¬¬¬بخش بدون تزریق کک (شرایط عملیاتی) و با تزریق کک (شرایط موردمطالعه) صورت گرفته است، منظور از شرایط تزریق کک این است، کک‌هایی که در فرایند دی کک از سطح داخلی کویل‌ها جداشده است، به محفظه احتراق جهت سوختن تزریق می‌شوند. سوزاندن ذرات جامد مانند زغال‌سنگ بسیار مرسوم و در منابع مطالعات زیادی شرایط سوختن آن‌ها و میزان انتشار آلاینده‌ها ارائه‌شده است. اما کمتر به سوزاندن کک‌های موجود در جریان دی‌کک در واحدهای اولفین پرداخته‌شده است. هدف از بخش اول (بدون تزریق کک) ارزیابی نتایج با نتایج صنعتی بوده است. در بخش دوم جریان دی کک خروجی از کویل‌های کوره اولفین که حجم بسیار زیادی بخارآب را به همراه داشته است، به‌صورت مستقیم به محفظه احتراق کوره تزریق گردیده است و شبیه‌سازی انجام شد، نتایج حاصله نشان داد که درصد تبدیل کک در حدود 52 درصد هست، به این معنی که حجم بسیار زیادی ذرات کک وارد اتمسفر می‌شود. در مرحله بعد، 4 راهکار برای حل این مشکل ارائه گردید، و هرکدام به ترتیب موردمطالعه قرار گرفتند. 1- تغییر در درصد هوای اضافی 2-افزایش دبی سوخت مشعل‌ها 3- افزایش دمای جریان دی کک 4 –تزریق کک با جریان هوای خشک. راهکار شماره (1) نشان داد که با تغییر در درصد هوای اضافی می‌توان درصد تبدیل را به‌اندازه 55 درصد افزایش دهد، راهکار شماره (2) نشان داد که بالا بردن دبی سوخت کوره درصد تبدیل ذرات کک را تا 66 درصد افزایش می‌دهد. راهکار شماره (3) نشان داد که بالا بردن دمای جریان دی کک قبل از ورود به محفظه احتراق قادر خواهد بود که درصد تبدیل کک را حداکثر به 55 درصد برساند. و درنهایت راهکار شماره (4) که بهترین راهکار ممکن بود، توانست درصد تبدیل ذرات کک را به 100 درصد برساند و ذرات کک تزریق‌شده به کوره، تقریباً در ارتفاع 6 متری به‌طور کامل به کربن دی‌اکسید تبدیل گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186937
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1784.pdf8.33 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.