جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186912
Title: بررسی و مدل سازی تلفیقی فرایند ایجاد شکاف هیدرولکی در یک چاه با استفاده از روش عددی اجزاء محدود
Authors: عباس موثق
Keywords: شکست هیدرولیکی، آنالیز اجراء محدود، مدل سازی، پروالستیک
Issue Date: 1392
Abstract: روند رو به افت توليد در مخازن هيدروكربوري ايران، صنعت نفت ما را جهت افزايش و يا حداقل حفظ توليد ناگزير به استفاده از روش‌هاي انگيزش چاه و مخزن نموده است. عملیات شکست هيدروليكي با توجه به شرایط اغلب مخازن ايران كه تراوايي آنها در ناحيه كم و بسيار كم واقع شده است، به عنوان يكي از موثرترين روش‌هاي انگيزش چاه ارزيابي مي‌گردد. هم اكنون يكي از اولين گلوگاه‌هاي فني در طراحي، اجرا و پيش‌بيني ميزان موفقيت عمليات‌شکست هیدرولیکی در صنعت نفت ايران، تجزيه و تحليل شرايط و فشار ايجاد شكاف در چاه مورد نظر مي‌باشد و به دليل عدم پيش‌بيني فشار بالاي مورد نياز جهت ایجاد شکاف و در نتیجه عدم انجام اقدامات اصلاحي و تدارك تجهيزات لازم، انجام این گونه عمليات در مخازن جنوب غربی ایران اغلب ناموفق بوده است. در اين تحقیق سعي شده است پارامترهاي اصلی موثر بر فشار ايجاد شكاف از جمله خواص مکانیکی سنگ، فشار منفذی، جریان سیال در محیط متخلخل و نحوه تكميل چاه (حفره‌باز یا مشبک) به صورت يكپارچه در نظر گرفته شود و مدلي تلفيقي جهت پيش‌بيني فشار ايجاد شكست ارائه گردد. بدین منظور اطلاعات مخزنی و مکانیک سنگ مربوط به یکی از چاه‌های قائم تکمیل شده در مخزن بنگستان میدان اهواز گرد‌آوری گردید و مدل چاه در شرایط حین تزریق در عملیات شکست هیدرولیکی تهیه شد. به منظور بررسی سناریوهای محتمل و تخمین فشار شکست، مدل چاه در دو حالت حفره‌باز و مشبک تهیه و تحلیل گردید و تاثیر زوایای شلیک بر فشار ایجاد شکست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجراي مدل بیانگر اختلاف 4000-5000 پام در فشار ایجاد شکاف در دو حالت حفره‌باز و مشبک بهینه مي‌باشد، به طوري كه فشار ایجاد شکاف به ترتیب حدود 22000 و 17000 پام تخمین زده می‌شود. بررسی زوایای شلیک نشان داد، راستاي شلیک بهینه در این چاه در جهت تنش افقی حداکثر مي‌باشد و افزایش در فشار ایجاد شکست تا انحراف 20 درجه از زاویه شلیک بهینه قابل صرف نظر کردن است. براساس نتایج حاصل، عملیات شکست هیدرولیکی در شرایط حفره‌باز این چاه به دلیل فشار بالای مورد نیاز سرچاهی ناموفق مي‌گردد و در صورت مشبک‌کاری در جهت بهینه و یا در بازه انحراف حداکثر 20 درجه، نسبت به جهت بهينه، عمليات در مرحله ايجاد شكاف با موفقيت همراه خواهد بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش حفاری و بهره‌برداری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186912
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ862.pdf4.46 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.