جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186897
Title: بهبود الگوریتم‌های تشکیل تصویر رادار SAR با استفاده از الگوریتم CSA و تبدیل فوریه کسری
Authors: صدیقه حسن‌ابراهیمی
Keywords: الگوریتم پردازشی FrCSA، پارامتر بهینه تبدیل فوریه کسری، الگوریتم COA، معیار حداقل آنتروپی، نسبت قله گلبرگ اصلی به گلبرگ جانبی(PSLR)
Issue Date: 1392
Abstract: در مورد فرایند تشکیل تصویر رادار روزنه مصنوعی SAR))، الگوریتم مقیاس بندی چیرپCSA) ) اساساً به خاطر توانایی فوق‌العاده در متمرکز سازی هدف، گام‌های پردازشی بهینه و پیاده سازی آسان توجه زیادی کسب کرده است. در این مبحث الگوریتم جدید مقیاس بندی چیرپ کسری FrCSA)) به صورت ریاضی و از نقطه نظر تصویربرداری با رزولوشن بالا آنالیز شده است. هدف این کار بهبود کاربرد تبدیل فوریه کسری به منظور تسهیل در پیاده سازی CSA در پردازش SAR است. مبنای FrCSA بر استفاده از تبدیل فوریه کسری در الگوریتم مقیاس بندی چیرپ (CSA) می‌باشد. عملکرد FrCSA با CSA کلاسیک که بر اساس تبدیل فوریه سریع (FFT) است، مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی برای سیستم‌های airborne SAR نشان می‌دهند که FrCSA نسبت سیگنال به نویز SNR)) بهبود یافته، قابلیت متمرکز سازی بهتر، لوب اصلی باریک‌تر با تمرکز توان فوق‌العاده و نسبت کاهش لوب جانبی بزرگ‌تر SLRR)) را در مقایسه با CSAارائه می‌دهد. در این پایان نامه از تبدیل فوریه کسری به عنوان ابزاری قوی در تحلیل طیف سیگنال‌های غیر ایستان برای پردازش داپلر و به تبع آن تشکیل تصویر استفاده شده است. هدف از پیاده سازی CSA بهبود یافته یا FrCSA، بهبود نسبت قله گلبرگ اصلی به لوب جانبی(PSLR) ، کاهش پهنای پاسخ ضربه هدف و تضعیف گلبرگ¬های فرعی می‌باشد. برای تنظیم مرتبه بهینه FrFT، معیار حداقل آنتروپی پیشنهاد می‌گردد. جستجوی مرتبه بهینه، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته (COA) و روش بهینه سازی محلی (LOP) صورت می‌گیرد. با مقایسه نتایج حاصل از اجرای FrCSA با الگوریتم COA، در مقایسه با CSA نتایج بهبود یافته ای حاصل می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186897
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ857.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.