جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186895
Title: توسعه مدل چهار ضریبی برای مخزن گاز میعانی جنوب کشور
Authors: امین‌محمد رضایی
Keywords: گاز میعانی، مشخصه سازی، روش چهار ضریبی، روش تابعی توزیع گاما، Charctization، Forcm
Issue Date: 1392
Abstract: در اين پروژه ابتدا داده‌های آزمایشگاهی هشت چاه یکی از مخازن گاز میعانی جنوب کشور جمع‌آوری وکنترل کیفیت موازنه جرم و بررسی حالت تعادل بر روی آن‌ها انجام شد. نتایج نشان داده که داده‌های گزارش شده برای این نمونه‌ها داده‌های قابل اعتمادی برای انجام ادامه محاسبات می‌باشند. در ادامه جهت مشخصه‌سازی برش جمعی روش‌های مختلف شکستن مانند روش تابع نمایی، نمایی اصلاح شده، گاما، روش احمد و روش چهار ضریبی معرفی و محاسبه شد. سپس روش چهار ضریبی توسعه داده شد و چهار ضریب تصحیح جدید برای نمونه‌ها محاسبه و الگوریتم محاسبه آن پیشنهاد داده شد. در انتها میزان درصد خطای مطلق و متوسط خطای مطلق کسر مولی روش‌های مختلف شکستن به‌دست آمده و این روش‌ها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از روش نمایی اصلاح شده و چهار ضریبی توسعه داده شده و سپس گاما خطای کمتری در محاسبات ایجاد می‌کند و روش‌های مناسبی برای شکستن برش جمعی داده‌های این مخزن می‌باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186895
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ866.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.