جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186881
Title: نقش حکومت های محلی در تحولات خلیج فارس در دوره مغول
Authors: مینا صدیقی
Keywords: کانون های سیاسی و اقتصادی دریایی، رونق و افول جزایر و بنادر خلیج فارس
Issue Date: 1391
Abstract: در فاصله آغاز تهاجم مغولان ۶۱۶ق/۱۲۱۷م و پایان دولت ایلخانان مغول ۷۳۶ق/۱۳۳۶م کانون های سیاسی و اقتصادی دریایی در خلیج فارس کمابیش در کیش، هرمز قدیم، هرمز جديد متمرکز بود. علاوه بر این ها تحولات سیاسی - اقتصادی خلیج فارس تا حدود زیادی به دو کانون قدرت بزرگ تر نیمای جنوبی ایران یعنی فارس و کرمان، و در نهایت به سیاست ها و اقدامات دولت مرکزی ایلخانان مربوط می شد. در آغاز قرن هفتم، کیش تحت حاکمیت خاندان معروف بنی قیصر، مرکز اصلی قدرت و تجارت خلیج فارس بود و کیش با عنوان پر افتخار دولتخانه مرکز این اعمال قدرت در کل حوزه خلیج فارس بود. سال های پس از مرگ ابوبکر سعد زنگی (۶۵۹تا ۱۲۶۰م) در نتیجه درگیری های داخلی در خاندان اتابکان و شورش هایی که بر علیه حاکمیت مغول ها روی داد، دوران شکوه و اقتدار اتابکان به پایان رسید. شرایطی که به افزایش نقش کرمان و حاکمان آن، قراختائیان منجر شد. نتیجه ی این امر افزایش نقش و اهمیت قرمز در تجارت و سیاست خلیج فارس بود. سال های پایانی قرن هفتم، ناامنی های جنوب ایران و حملات پی در پی راهزنان نکودری به شهرهای ملوک هرمز را به انتقال پایتخت از ساحل میناب، به جزیره جرون (هرمز کنونی) ناچار کرد، اقدامی که موجب ماندگاری این دولت، به مدت سه قرن دیگر گردید. آخرین دورهی مرکزیت کیش در تحت تدابير خاندان طیبی صورت گرفت. ولی در پی نابسامانی های فارس، افزایش قدرت ملوک هرمز و موقعیت برتر آن ها در دهانه‌ی خلیج فارس در نهایت به سقوط کیش منجر شد و هرمز به کانون یگانهی تجارت و سیاست خلیج فارس تبدیل شد. مسئله پژوهش حاضر بررسی نقش حکومت های محلی جنوب ایران در دوره مغول در تحولات خلیج فارس می باشد. اهمیت این مسئله در لزوم روشن شدن تحولات اقتصادی - سیاسی خلیج فارس می باشد. موضوعی که از خلال آن می توان نسبت به چگونگی ادامه نقش ایران به عنوان یک کانون محوری تجارت جهانی شناخت بیشتری به دست آورد پژوهش حاضر بر اساس این سوال اصلی طراحی شده است که حکومت های محلی جنوب ایران چه تاثیراتی بر تحولات خلیج فارس در دوره مغول داشته اند؟ این تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی و با روش و تکنیک کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. این تحقیق در شش بخش به بررسی حکومت های محلی، بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی حکومت های محلی فارس و کرمان)، سیاست مغولان در قبال این حکومت ها، و متقابلا تعامل این حکومت ها با دربار مرکزی مغولان، و تاثیر اقدامات آنها در رونق و افول جزایر و بنادر خلیج فارس (کیش، قرمز) تدوین شده است
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186881
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ648.pdf2.85 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.