جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186787
Title: طیف پاسخ طبقات ساختمان برجکار سیلو _ مطالعه موردی سیلوی 40000 تنی برازجان
Authors: زهره‌احمدی پور
Keywords: سیستم ثانویه، تجهیزات غیر سازه ای، طیف پاسخ طبقه، تحلیل تاریخچه زمانی، تحلیل لرزه ای، سیلو
Issue Date: 1395
Abstract: ساختمان برجکار سیلوها، ساختمانی است با چند طبقه که دربردارنده تجهیزات مختلفی است که تحریک زلزله می تواند نیروهای زیادی به آن ها و همچنین سازه برجکار وارد نماید. به دلیل این که سیلوها از جمله سرمایه های ملی و مهم کشورمان به شمار می آیند و اهمیت بسیار زیادی در تامین مایحتاج مردم دارند و باید بتوانند پس از وقوع زمین لرزه کارآیی خود را حفظ کنند. در این پژوهش سعی بر این شده به بررسی و تحلیل لرزه ای ساختمان برجکار سیلو پرداخته شود. این سازه شامل تجهیزات مهم و سنگینی می باشد که در هنگام وقوع زلزله ممکن است تحت اثر نیروهای شدیدی قرار گیرند و این تجهیزات که همان سیستم های ثانویه در این سازه هستند، با اینکه اجزای غیر باربر محسوب می شوند و انتظار تحمل بارهای وارد بر سازه از آن ها نمی رود، اما در صورتی که نتوانند در مقابل نیروهای زلزله مقاومت از خود نشان دهند، می توانند خسارات جبران ناپذیری وارد نمایند. به همین جهت این اجزا باید به نحوی در برابر زلزله طراحی و مقاوم سازی و مهاربندی شوند که بتوانند پس از زلزله سالم بمانند و خسارت چشم گیری به آن ها وارد نشود. بنابراین با توجه به این موارد، تحلیل و طراحی سیستم های ثانویه اهمیت ویژه ای در طراحی و تحلیل لرزه ای سازه خواهد داشت. به این منظور در این پژوهش، سازه برجکار 11 طبقه سیلوی 40000 تنی گندم در شهر برازجان در نظر گرفته شده که با استفاده از نرم افزار ETABS مدل شده است. جهت بررسی و تحلیل لرزه ای این سازه، به روش تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی انجام گردیده است. در بررسی تحلیل تاریخچه زمانی با در نظر گرفتن تعداد 7 شتابنگاشت مربوط به زلزله 7 آذر ماه در شهر برازجان و اعمال آن به سازه با استفاده از روش طیف طرح طبقه، پاسخ سازه در برابر زلزله مورد نظر به دست آمده و نتایج تحلیل ها با یکدیگر مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از بررسی این تحلیل ها نشان دهنده این است که استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی دقیق تر و محافظه کارانه تر می باشد. در طبقات بالاتر، مقدار حداکثر شتاب و جابجایی نسبی سازه بیشتر می شود. از مقایسه سه روش تحلیل این گونه مشاهده می شود که پاسخ حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و طیفی نسبت به تحلیل استاتیکی معادل به هم نزدیک تر هستند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186787
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1686.pdf5.59 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.