جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186763
Title: عناصر داستان در مجموعۀ نهايي (رجل المستحيل)، نوشتۀ نبيل فاروق
Authors: محسن مصلى‌نژاد
Keywords: ادبيات معاصر عربی، رمان، عناصر داستان، نبيل فاروق، رجل المستحيل
Issue Date: 1396
Abstract: داستان تاثیرهای متعددی دارد که همه‌ی ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که یکی از مهم‌ترین هنرها در زندگی انسان‌ها محسوب می‌شود، و در ساخت اندیشه‌ی بشری و در هستی بخشی به فرهنگ‌های جامعه انسانی و نوآوری‌های هنری نیز موثر بوده است. رمان، گونه‌ای از ادبیات داستانی است که در مسیری که تا کنون طی کرده، دگرگونی‌هایی یافته است تا آنجا که یکی از گونه‌های ادبی گشته و رمان‌پردازان عرب نوآوری‌هایی در همه‌ی گونه‌های آن همچون رمان‌های حقیقی، تاریخی، پلیسی و غيره پدید آورده‌اند. از جملۀ این رمان نویسان نبیل فاروق، نويسندۀ معاصر مصری است که برندۀ جایزۀ نوآوری اکتبر و جایزۀ تشویقی دولت، در زمینۀ ادب تخیلی- علمی شده است؛ زيرا با تالیفات پرآوازه‌اش توانسته است گروه بیشماری از خوانندگان جوان را مجذوب كند. وی ضمن اهمیت به عناصر داستان در آثار خویش، چهره‌های حقیقی دشمنان و روش‌های خبیث آنان را آشکار می‌کند، تا خوانندۀ جوان، آناها را بشناسد و فریفتۀ گفتارشان نگردد و در دام نیرنگ‌هایشان گرفتار نشود. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی به مطالعۀ عناصر داستان در آخرین مجموعۀ داستانی "رجل المستحيل" اثر نبیل فاروق می‌پردازد، و می‌کوشد عناصر داستان و میزان موفقیت نویسنده را در به کارگیری آن‌ها برای رسیدن به هدف‌هایش آشکار سازد. در واقع اهمیت پژوهش حاضر در آشکار نمودن و تجزیه و تحلیل جلوه‌های عناصر داستان در مجموعۀ داستانی یاد شده آشکار می‌گردد. در این راستا ما مهم‌ترین عناصر داستان از جمله پيرنگ، حوادث، شخصیت، گفتگو و زمان و مکان را بررسی می‌نماییم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نویسنده توانسته است عناصر داستان را در رمان مذکور به نحوی ماهرانه به کار گیرد. در عنصر پيرنگ، دو گره وجود دارد که در میان رویدادها، قهرمان داستان به گونه‌ای که اعجاب خواننده را برانگیزد در حل آنها کوشش می‌کند. در این مجموعه تنوع زیادی از زمان، مکان و همچنین شكل‌هاي گفتگویی میان شخصیت‌ها وجود دارد که نشان از توانایی‌های ادبی، هنری و اخلاقی نویسنده دارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عرب
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186763
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1636.pdf32.61 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.