جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186752
Title: ارزیابی عملکرد فرایند تلفیقی لجن فعال بستر ثابت و پیش‌تصفیه الکتروفنتون در کاهش COD پساب الفینی مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه
Authors: مرضیه ده‌بوده
Keywords: پساب صنعتی، فرایند لجن فعال بستر ثابت، پیش‌تصفیه الکتروفنتون، تخریب
Issue Date: 1396
Abstract: امروزه با توجه به چالش‌های زیست محیطی پساب‌های صنعتی حاوی مواد سمی و خطرناک، نیاز به فناوری‌های جدید و کارآمد جهت تصفیه این پساب‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. یک راه‌حل کارآمد در جهت غلبه بر مشکلات راهبردی، استفاده از فرایندهای ارتقا یافته لجن فعال همراه با پیش‌تصفیه شیمیایی است. با وجود مشکلاتی مانند احتیاج به تصفیه دقیق‌تر، هزینه‌های بالای گسترش مخزن راکتور و گزینه‌های سرمایه‌گذاری پایین، تکنولوژی فرایند تلفیقی لجن فعال بستر ثابت به عنوان یک راه‌حل جذاب برای تصفیه پساب معرفی می‌شود. این روش ترکیبی از دو فرایند لجن فعال و فرایند بستر رشد متحرک است که با هدف ترکیب مزایای روش‌های بستر ثابت و لجن فعال در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پایان‌نامه به بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرایند تلفیقی لجن فعال بستر ثابت همراه با پیش‌تصفیه الکتروشیمیایی الکتروفنتون برای افزایش کارایی سیستم و بالا بردن تخریب بیولوژیکی تصفیه پساب صنعتی مجتمع‌های پتروشیمی پرداخته می‌شود. در پیش‌تصفیه پساب با نسبت تخریب بیولوژیکی 16/0 به عنوان خوراک وارد فرایند الکتروفنتون شد. در این مرحله اثر pH، جریان الکتریکی، زمان ماند و غلظت هیدروژن‌پراکسید بر روی افزایش تخریب بررسی و شرایط بهینه آزمایش تعیین گردید. در بهترین شرایط آزمایش (pH برابر با 3، جریان 160 میلی‌آمپر، زمان 30 دقیقه و غلظت هیدروژن‌پراکسید برابر با 65 میلی‌مولار) راندمان حذف COD به 79% و نسبت تخریب به 6/0 رسید. سپس پساب تصفیه شده در شرایط بهینه الکتروفنتون بعد از تنظیم pH به عنوان خوراک به فرایند تلفیقی لجن فعال بستر ثابت منتقل شد. در این مرحله در شرایط عملیاتی بهینه (نسبت حجم پساب به حجم کل حوضچه 60%، بستر ثابت 60% و زمان 6 ساعت) راندمان حذف COD، 76% به دست آمد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186752
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1682.pdf5.42 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.