جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186746
Title: ارتش و تحولات آن در عهد صفوی
Authors: حسین اسکندری
Keywords: ارتش، تحولات، صفوی، قزلباش، شاه عباس
Issue Date: 1396
Abstract: یکی از موضوعات مهم مربوط به حکومت صفوی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است موضوع ارتش وتحولات ان می باشد. ارتش در اغاز دوره صفویه، متشکل از نیروهای قبیله ای با اعتقادات شیعی غلو امیز بود که نقش اساسی در تاسیس وتثبیت حکومت صفویه ایفا نمود. اما مشکلات ناشی از رقابت های قبیله ای قزلباشان، وابستگی این نیروها به ساختار قبیله ای و اشوب های ناشی از این رقابت ها ودر نتیجه شکست های سنگین ارتش صفویه از عثمانی، ایجاد تحول در این ارتش را بر شاه عباس، تحمیل نمود.این پژوهش تلاشی جهت بررسی زمینه های این تحول،چگونگی تحولات ارتش صفوی در دوره شاه عباس ، پیامد های این تحولات وهم چنین نقش ارتش در سقوط حکومت صفویه است. سوال اساسی این پژوهش ان است که چه زمینه هایی موجب تحول در ارتش صفوی شد؟ ناکارامدی نیروهای ارتش صفوی ومشکلات ناشی از رقابت های درونی این ارتش ، ایجاد تحول را بر صفویان تحمیل نمود وپیامدهای سلبی وایجابی موثری داشت. یافته های این پژوهش حکایت ازعدم تحول در ارتش دوره اول ومشکلات این ارتش، تحولات صورت گرفته در دوره میانی صفویه وپیامدهای سیاسی واجتماعی ان و بی توجهی به نیروهای نظامی در دوره پایانی صفویه دارد که این بی توجهی باعث اشوب وناامنی وسرانجام سقوط صفویه،که ان هم نه از طریق تهاجم خارجی بلکه به وسیله شورشی داخلی بود. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی وتحلیلی به شکل توامان می باشد. در این روش با گرداوری داده ها وشواهد از منابع وماخذ، به گزینش، ارزیابی، تحلیل و استنتاج این داده ها و شواهد پرداخته شده است.
Description: پایان‌نامه دکتری در رشته تاریخ گرایش مطالعات ایران بعد از اسلام
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186746
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1720.pdf8.71 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.