جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186703
Title: بررسی حجم، کیفیت، جنس و پتانسیل آبده سازند جهرم
Authors: مهدی اوجی
Keywords: سازند آسماری-جهرم، تاقدیس چاه‌پیر، چشمه کارستی، نرم‌افزار روبیس، سازند دمام
Issue Date: 1396
Abstract: امروزه از روش‌های متعددی مانند شیرین‌سازی آب دریاها، تصفیه پساب‌ها و استفاده از منابع آب زیرزمینی به منظور تامین آب استفاده می‌شود. یکی از راه‌های کاهش معضل کم آبی در شهرهای جنوبی ایران برداشت آب از آبخوان آسماری-جهرم در این ناحیه است. در یک آبخوان مناسب، شواهد سطحی نشان دهنده خروج چشمه کارستی از رخنمون آن آبخوان می‌باشد. در این مطالعه به منظور بررسی شواهد سطحی و ارزیابی کیفیت آبخوان آسماری-جهرم در تاقدیس چاه‌پیر، یک سفر زمین‌شناسی به این ناحیه انجام شد. مدل سه بعدی سازند آسماری-جهرم در قسمتی از مرکز استان بوشهر با استفاده از نرم‌افزار کاپا روبیس 12/5 ساخته شد. ارزیابی رخنمون سازند آسماری-جهرم در تاقدیس چاه‌پیر بیانگر یک ناحیه شکافدار قوی و کارستی شدن این سازند در اثر بارندگی و انحلال کانی سنگ می‌باشد. به علاوه، یک چشمه کارستی در شمال تاقدیس با مجموع املاح محلول ۶۰۹۸ قسمت در میلیون یافت شد. مدل سه بعدی سازند آسماری-جهرم، وجود چشمه کارستی در شمال تاقدیس چاه‌پیر را بیان می‌کند. بررسی عکس‌های میکروسکوپی مقطع نازک سنگ نشان دهنده ته‌نشینی رسوبات کربناته در زمان ائوسن و سیمانی شدن سنگ است. این عامل باعث شده تا در آزمایش این سنگ‌ها میانگین دو پارامتر تخلخل و تراوایی به ترتیب 31/14 درصد و 2/0 میلی دارسی اندازه‌گیری شود. در نهایت وجود این عوامل در تاقدیس چاه‌پیر باعث شده تا سازند آسماری-جهرم به یک آبخوان مناسب در این ناحیه تبدیل شود. بررسی آبخوان سازند آسماری-جهرم در محدوده دریای خلیج‌فارس نشان‌دهنده باقی ماندن آب‌همزاد با شوری بالا در آن است. در این مطالعه کیفیت آب این سازند در نواحی ساحلی کشورهای عربی، جزیره خارک و کوه موند نشان دهنده غیر قابل استفاده بودن آب این سازند در زیر دریای خلیج‌فارس می‌باشد
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186703
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1567.pdf9.49 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.