جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186700
Title: بررسی وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی با بکارگیری نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگر
Authors: زهرا شیخی‌شهیدزاده
Keywords: ادوارد آلبی، ناسازگاری شناختی، توهم، واقعیت، داستان باغ وحش، نمایشنامه ای درباره ی نوزاد
Issue Date: 1396
Abstract: در نمایشنامه های ادوارد آلبی دوگانگی بین توهم و واقعیت به شکل محسوسی قابل درک می باشد. بسیاری از محققان بر رواج این موضوع تاکید و آثار آلبی را تحلیل کرده اند. از این دست تحلیل ها میتوان به تحلیل اثر )) چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟ )) به منظور کشف مفهوم واقعیت و وهم اشاره کرد. در این خوانش تلاش بر این است که انتخاب میان وهم و زندگی ساخته شده بر اساس نظر غیرواقعی یا واقعیت و تفکر صادقانه در دو نمایشنامه منتخب از دوره های مختلف از حیات هنری آلبی به نام های داستان باغ وحش ( 1959) و نمایشنامه ای درباره ی نوزاد ( 1998) به شیوه ای نو بررسی گردد ، و نه تنها دلایل فرار برخی از شخصیت ها از واقعیت های دشوار زندگی ، بلکه تکنیک های به کار رفته توسط این شخصیت ها برای تحریف واقعیت مشخص می گردد. لازم به ذکر است که توصیف مفهوم بدیع و تازه ای از توهم و واقعیت در نمایشنامه های آلبی مورد نظر نیست، بلکه هدف بررسی این مفاهیم در بافت جدیدی برای دستیابی به شرحی مفصل و دقیق از انها است . به پیروی از نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگر، تلاش بر این است که نقش دنیای توهم که در آن برخی از شخصیت ها در نمایشنامه های فوق الذکر پناه برده اند مورد بحث قرار گیرد. در طول دو نمایشنامه، می توان به این موضوع پی برد که ورود ناگهانی نسل قدیم، به طور غیر منتظره ای، نسل جوان را هدایت می کند تا انتخاب بین توهم و زندگی بر اساس افکار نادرست یا واقعیت و تفکر منطقی را بررسی کند. بنابراین، در پژوهش حاضر ، برخی از جنبه های نظریه ناسازگاری شناختی مورد استفاده قرار گرفته تا این حقیقت آشکار گردد که بعضی از شخصیت های آلبی به دنیایی از وهم متوسل می شوند تا در نهایت تناقض بین موقعیت واقعی و باورهای خویش درباره موقعیت مطلوب را برطرف کنند، یا، به زبان دیگر، این شخصیت ها برای کاستن ناسازگاری و میل به همگنی خود را سزاوار چنین جهد و تلاشی می یابند.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186700
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1563.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.