جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186695
Title: مطالعه‌ی تطبیقی هویت جنسیتی زن در نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز و اقتباس‌های سینمایی آن
Authors: زهرا ناظمی
Keywords: اقتباس‌های سینمایی، هویت جنسیتی، نقش‌های جنسیتی، تنسی ویلیامز، اتوبوسی به نام هوس
Issue Date: 1396
Abstract: در سال¬های اخیر، اقتباس سینمایی از آثار ادبی بسیار پر طرفدار بوده است. هر فیلم اقتباسی با توجه به بن¬مایه¬های فرهنگی و تاریخی خود، به متن اصلی چیزی اضاف کرده و یا از آن قرض می¬گیرد. یکی از آثاری که چندین بار در فرهنگ¬ها و زمان¬های مختلف مورد اقتباس قرار گرفته، نمایشنامه¬ی اتوبوسی به نام هوس نوشته¬ی تنسی ویلیامز است. مطالعه¬ی این مساله که چگونه فیلم¬های اقتباسی از بن¬مایه¬های فرهنگی و تاریخی متن اصلی کمک می¬گیرند تا به خدمت بافت جدید خود درآیند، جالب توجه بوده و می¬تواند نتایج مفیدی را در مورد متن اصلی و فیلم اقتباسی به همراه داشته باشد. روش¬ تطبیقی این تحقیق نیز شیوه¬ی بسیار مناسبی است که جنبه¬های فرهنگی و تاریخی دو اثر را به هم مرتبط می¬سازد. مطالعه¬ی پیش¬رو، با بررسی تطبیقی شخصیت¬های زن نمایشنامه¬ی اتوبوسی به نام هوس نوشته¬ی تنسی ویلیامز و اقتباس¬های سینمایی آن سعی دارد دریابد که چگونه اقتباس ها می توانند با بهره گیری از بن مایه های تاریخی و فرهنگی خود، نقش و هویت جنسیتی جدیدی را برای زنان خلق کرده و به نمایش بگذارند. بدین منظور، ابتدا با بهره¬گیری از نظریات منتقدانی همچون لیندا هاچن و جولی سندرز در حوزه ی مطالعات اقتباسی، اهمیت اقتباس ها در مطالعات تطبیقی و بینارشته¬ای و همین طور نقش برجسته ی آن ها در برقراری ارتباط میان هویت های مختلف در فرهنگ¬های گوناگون روشن می شود. سپس، با بررسی نظرات منتقدان در حوزه ی مطالعات جنسیتی و فمینیسم در خصوص تعریف هویت جنسیتی، نمایشنامه ی اتوبوسی به نام هوس نوشته ی تنسی ویلیامز در تطبیق با اقتباس های سینمایی خود به نام های اتوبوسی به نام هوس (1951) به کارگردانی الیا کازان، جاسمین غمگین (2013) به کارگردانی وودی الن و بیگانه (2014) به کارگردانی بهرام توکلی قرار خواهد گرفت تا نشان دهد که چگونه جنبه های مختلف تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اقتباس می توانند در ساخت و نمایش نقش و هویت جنسیتی زنان موثر باشند. امید است نتایج این پژوهش به محققان کمک کند که نگاه دقیق تری به اقتباس های سینمایی و تاثیر آن¬ها بر ساخت و نمایش مسائل جنسیتی داشته باشند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186695
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1552.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.