جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186633
Title: بررسی مقاومت بیرون کشیدگی تسمه پلیمری کامپوزیت محصور شده در خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری مونوتونیک و سیکلی
Authors: سجاد رزازان
Keywords: آزمایش بیرون‌کشیدگی، اندرکنش خاک-مسلح‌کننده، تسمه پلیمری، خاک مسلح
Issue Date: 1396
Abstract: هدف: در بسیاری از مسلح‌کننده‌ها به علت داشتن المان‌های عرضی مقاومت passive در جلو این المان‌ها بسیج می‌گردد و این مقاومت بعلاوه مقاومت ناشی از اصطکاک بین خاک و طولی از مسلح‌کننده که در ناحیه مهاری قرار می‌گیرد در برابر نیروی بیرون کشیدگی مقاومت می‌کنند اما در مسلح‌کننده‌هایی مانند تسمه پلیمری که فاقد المان عرضی‌ای می‌باشد تنها مقاومت ناشی از اصطکاک بین خاک و تسمه است که در برابر بیرون کشیدگی ایستادگی می‌کند و این مقاومت مقدار کمی دارد. بنابراین، جهت رسیدن به مقاومت بیشتر، طول بلندتری از این تسمه‌ها مورد نیاز خواهد بود. در بسیاری از پروژه‌های خاک مسلح تامین این طول بنا به دلایلی مثل قرار داشتن سنگ و صخره در یک سمت دیوار، مشکل و غیر ممکن خواهد بود. از سمت دیگر، این دیوارها تا زمان ساخت کامل در معرض بارهای متفاوتی از قبیل بار مرده خاک، سربار، بارهای تکراری ناشی از عبور وسائل نقلیه، بار ضربه‌ای ناشی از متراکم کردن لایه‌های خاک و بارهای ناشی از زلزله قرار دارد. بنابراین استفاده از ژئوسنتتیک‌ها در مناطق لرزه‌خیز باعث شده است تا رفتار دیوار‌های خاک مسلح تحت بارهای سیکلی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش مسلح‌کننده‌های جدیدی بنام سیستم تسمه پلیمری باربر (از اتصال زوج نبشی به تسمه پلیمری معمولی شکل می‌گیرد) و سیستم تسمه پلیمری باربر U شکل (از اضافه شدن قسمت منحنی شکل به تسمه پلیمری معمولی شکل می‌گیرد) معرفی می‌گردند و رفتار بیرون‌کشیدگی آن‌ها با سیستم‌ تسمه پلیمری معمولی مقایسه می‌شود. همچنین رفتار پساسیکلی سیستم تسمه پلیمری باربر ارزیابی شده است و تاثیر عوامل مختلفی مانند فرکانس، دامنه و تعداد سیکل‌های بارگذاری سیکلی بر مقاومت بیرون‌کشیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و توسعه‌ای است. در این پژوهش از آزمایش بزرگ مقیاس بیرون‌کشیدگی به دو صورت تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای استفاده شده است. بعلاوه، از روش مدلسازی اجزا محدود به صورت سه بعدی نیز استفاده شده است. هم‌چنین یک مدل تحلیلی ساده برای تخمین رفتار بیرون‌کشیدگی مسلح‌کننده پیشنهاد شده است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که سیستم تسمه پلیمری باربر با آرایش بهینه نبشی‌ها باعث افزایش ۲۰۰٪ مقاومت بیرون‌کشیدگی می‌شود. بعلاوه، سیستم تسمه پلیمری باربر U شکل قادر است مقاومت بیرون‌کشیدگی را تا تقریبا ۲۰۰٪ در فشار سربارهای بالا و ۱۳۴٪ در فشار سربارهای پایین (کمتر از ۴۰ کیلوپاسکال) افزایش دهد. رفتار پساسیکلی سیستم تسمه پلیمری با رفتار آن در شرایط بارگذاری مونوتونیک یکسان است در حالیکه رفتار پساسیکلی سیستم تسمه پلیمری باربر بهبود یافته است. در پایان نیز مدل تحلیلی رفتار نیرو-جابه‌جایی سیستم تسمه پلیمری باربر را به خوبی تخمین می‌زند. علاوه بر این مدلسازی سه بعدی سیستم تسمه پلیمری باربر U شکل و تسمه معمولی به صورت تک و دوبل قادر است رفتار بیرون‌کشیدگی را به خوبی پیش بینی می‌کند. نتیجه‌گیری: از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سیستم‌های جدید معرفی شده می‌تواند در کاهش طول مسلح‌کننده در سیستم‌های خاک مسلح بسیار موثر باشد چرا که این سیستم‌ها باعث افزایش چشمگیر ضریب مقاومت بیرون‌کشیدگی می‌شوند.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186633
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1550.pdf12.29 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.