جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186628
Title: بررسی آزمایشگاهی و عددی ذخیره سازی دی‌اکسید کربن در مخازن آبده
Authors: یاسین غلامی
Keywords: دی‌اکسید کربن/آب، ضریب نفوذ، انحلال همرفتی، مراحل انحلال
Issue Date: 1393
Abstract: در این تحقیق رفتار انحلال CO2در آب خالص و مکانیزم‌های وابسته به صورت عددی و آزمایشگاهی بررسی شده است. شبیه‌سازی عددی با استفاده از روش اجزای محدود و مطابق با فرایند آزمایشگاهی انحلال در یک سلول PVT انجام پذیرفت. بر این اساس فرایند انحلال در دو محیط توده و متخلخل تحت بررسی قرار گرفتند. در هر دو محیط مراحل انحلال مشخص شده‌اند که این فرایند به ترتیب شامل نفوذ خالص، همرفتی اولیه و همرفتی ثانویه است. نتایج در محیط متخلخل نشان می‌دهد به دلیل وجود جریان همرفتی کنترل شده در این حالت می‌توان با استفاده از روش‌هایی، ضریب نفوذ در آب را محاسبه کرد. این روش‌ها شامل بررسی مرحله اول انحلال، زمان شروع مرحله دوم، شیب نمودار فشار بی بعد-زمان بی بعد مرحله دوم، مقدار شروود بیشینه و زمان شروع مرحله سوم انحلال است. نتایج در محیط توده نشان می‌دهد فرایند همرفتی بسیار قوی‌تر از نفوذ ظاهر می‌شود به طوری که اثر نفوذ خالص قابل صرف نظر کردن است. حضور پدیده همرفتی باعث دخالت در اندازه گیری‌های نفوذپذیری حتی در زمان‌های طولانی‌تر می‌شود. در این قسمت از سه نوع شرط مرزی تعادلی، شبه تعادلی و غیر تعادلی استفاده شده است. مقایسه با داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که شرط غیر تعادلی با ضریب انتقال جرم مناسب می‌تواند جواب‌های قابل قبولی ارائه دهد و دو نوع دیگر اختلاف قابل توجهی با اندازه گیری‌های آزمایشگاهی علی‌الخصوص در زمان‌های اولیه نشان می‌دهند. همچنین مدلسازی نشان می‌دهد که ضریب انتقال جرم ثابت نیست و طی زمان کاهش می‌یابد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186628
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ958.pdf6.46 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.