جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186626
Title: بررسي ساختمانهاي موجود از منظر پدافند غيرعامل با بررسي موردي سينما، مسكوني، مجتمع فرهنگی و مجتمع اداری در بوشهر
Authors: سعید برزگری
Keywords: پدافند غیر عامل، ساختمان، ساختمان مسکونی، مجتمع فرهنگي، مجتمع اداری، بوشهر
Issue Date: 1395
Abstract: امروزه با پيشرفتهاي صورت گرفته در فناوري تسليحات و تجهيزات نظامي، ساختمانهای عمومی شهري بيشتر در معرض خطر تهاجم قرار گرفته است. از مهم‌ترین عوامل افزايش دهنده تلفات انساني در حملات نظامي به مناطق شهري، معماري غیر استاندارد و غیر منطبق ساختمان‌ها با اصولي همچون مكانگزيني و جانمايي بهينه ساختمان، پراكندگي مناسب بنا، رعايت اصول اختفاء، استتار و فريب، درجه مرمتپذيري بالاي ساختمان و فضای داخلي ساختمان در ارتباط با پدافند غیرعامل، و سازه مورد استفاده در ساختمان است. این پایاننامه به دنبال بررسي ساختمانهاي با کاربری سينما، مسكوني، مجتمع آموزشی و مجتمع اداری از منظر پدافند غيرعامل میباشد که نتايج كلي آن در ايجاد شهر ايمن، شهر قدرت و شهر بازدارنده است. در این راستا مواردی که در یک ساختمان از منظر پدافند غيرعامل مهم هستند شناسایی شده است و به هر یک از این موارد ضریبی اختصاص داده شده است. این ضرایب به همراه موارد موثر در رابطه با ساختمانها تنظیم یک چک لیست را میسر نموده است سپس با استفاده از فرمول ارائه شده و چک لیست تهیه شده به هر ساختمان عددی به عنوان میزان رعایت پدافند غیر عامل در آن نسبت داده میشود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186626
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ 1510.pdf4.59 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.