جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186623
Title: امکان‌‍‌سنجی پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه‌ای بندر کانتینری بوشهر
Authors: سجّاد زیّانی‌سیرت
Keywords: استراتژی‌های توسعه، بندر کانتینری بوشهر، امکان¬سنجی، نسل بنادر، ماتریس جنرال الکتریک/ مکینزی
Issue Date: 1395
Abstract: حمل و نقل دریایی از لحاظ کم بودن نسبی هزینه با توجه به ظرفیت بالای حمل و نقل بالاترین اهمیت را در بین روش های حمل و نقل دارد. بنادر یک نقش اساسی در زنجیره عرضه حمل و نقل بازی می کنند. مدیریت بنادر و برنامه ریزی آن برای انجام عملیات در بالاترین سطح کیفیت و کارآیی، نیازمند شناسایی موقعیت و جایگاه آن بندر در بازار رقابتی بنادر جهان است. پس از تعیین جایگاه بندر در بازار می بایستی استراتژی توسعه ای مناسب و مقتضی برای آن بندر برنامه ریزی و اجرا شود. انتخاب و اجرای استراتژی توسعه برای بنادر نیازمند انجام امکان سنجی پیاده سازی آنست. این پژوهش به دنبال امکان سنجی پیاده سازی استراتژی های توسعه ای بندر کانتینری بوشهر است و استراتژی های توسعه ای ارتقاء بنادر به نسل های سوم و چهارم را مورد بررسی قرار می دهد. برای نائل آمدن به این هدف از ابزار شناسایی موقعیت و جایگاه بنگاه تجاری و کسب و کار، ماتریس جنرال الکتریک/ مکینزی، با بررسی دو بعد جذابیت بازار و قوت کسب و کار (توان رقابتی بندر) استفاده شده است. با تهیه و توزیع پرسشنامه با روایی و پایایی بالا و قابل توجیه بین متخصصان امور بندری و دانشگاهیان محصل در رشته های مربوط به حمل و نقل دریایی و امور بندری، امتیازات ویژگی های هر یک از ابعاد جذابیت بازار و توان رقابتی بندر مشخص شده است. در ماتریس جنرال الکتریک هر بعد از امتیاز صفر تا ده بین کم و زیاد یا ضعیف و قوی متغیر است. برای بندر بوشهر، بعد جذابیت بازار در سطح متوسط و سطح متوسط در بعد توان رقابتی به معنی توان متوسط بندر بوشهر در رقابت با سایر بنادر، به دست آمده است. از این رو، این بندر در وضعیت سطح رقابتی متوسط و جذابیت متوسط بازار قرار دارد و استراتژی مناسب برای این موقعیت با توجه به استراتژی های ماتریس جنرال الکتریک، توسعه انتخابی و سرمایه گذاری در فعالیت های کم ریسک، تخصیص بهینه منابع و حفظ درآمد های کنونی می باشد. نتایج این پژوهش راهنمایی برای مدیریت بندر بوشهر و همچنین برای انجام امکان سنجی استراتژی های توسعه ای در سایر بنادر می تواند باشد. بندر بوشهر بایستی با تمرکز بر تکمیل پروژه های نیمه کاره که با هزینه های اندک تکمیل می گردند، سرمایه گذاری در بخش های کم ریسک و پر بازده در صنعت بنادر همچون خدمات لجستیک، خدمات جانبی کشتی رانی همچون سوخت دهی، آب دهی و غیره، خدمات حمل و نقل ترکیبی، و توسعه همزمان زیرساختی و تکنولوژیکی جایگاه خود را در بازار بهبود ببخشد و توان رقابتی خود را در بازار رقابتی بنادر افزایش دهد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین‌قاره‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186623
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Intercontinental Sea Transport Management مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1448.pdf6.32 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.