جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186598
Title: طراحی مفهومی فرآیندهای خالص‌سازی ترکیبات موجود در رافینیت‌های چهار کربنه
Authors: محسن کاکاوند
Keywords: جداسازی، برش چهار کربنه، اقتصاد، طراحی فرآیند، طراحی مفهومی
Issue Date: 1395
Abstract: برش های چهار کربنه ی متنوعی در صنایع پالایشی و پتروشیمی به صورت رافینیت در فرآیندها به وجود می آیند. به دلیل نزدیکی نقاط جوش ترکیبات چهار کربنه به یکدیگر جداسازی و خالص سازی یک برش چهار کربنه با دشواری های فراوانی مواجه خواهد بود به همین دلیل ارزش اقتصادی رافینیت های چهار کربنه در مقایسه با ترکیبات چهار کربنه ی خالص بسیار پایین تر است. تفاوت زیاد ارزش پولی رافینیت های چهار کربنه در مقایسه با هیدروکربن های چهار کربنه ی خالص ایده ی طراحی فرآیندهایی جهت خالص سازی و یا مصرف هیدروکربن های موجود در اینگونه رافینیت ها را ایجاد می نماید. در این مطالعه بر اساس اینکه مقدار کدام یک از هیدروکربن های چهار کربنه در در برش چهار کربنه ی مورد بررسی بیشینه باشد فرآیندهایی برای جداسازی و مصرف هیدروکربن های موجود در آن طراحی می گردد. با توجه به اینکه مهم ترین ترکیبات چهار کربنه عبارتند از بوتادین، بوتان ها، ایزوبوتن، 1-بوتن و سیس و ترانس 2-بوتن؛ در این مطالعه فرآیندهایی برای جداسازی برش های غنی از بوتادین، غنی از بوتان ها، غنی از 1-بوتن و 2-بوتن و غنی از ایزوبوتن طراحی می شود و در نهایت فرآیند های طراحی شده مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و فاکتور های اقتصادی موثر در تصمیم گیری اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا در مورد هر رافینیت مشخص گردد کدام یک از طرح های صنعتی به لحاظ فاکتورهای اقتصادی شرایط مناسب تری را دارند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186598
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1437.pdf36.71 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.