جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186592
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorمسعود مفرحی-
dc.contributor.advisorشهریار عصفوری-
dc.contributor.authorعبداله حاجی‌زاده-
dc.date.accessioned2019-02-02T09:42:56Z-
dc.date.available2019-02-02T09:42:56Z-
dc.date.issued1395en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186592-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمیen_US
dc.description.abstractاستفاده از شبیه‌سازها همواره یکی از موضوعات مورد علاقه محققین و مهندسان صنایع مختلف بوده است. با توجه به اینکه تمامی نرم‌افزارهای شبیه‌سازی از یک الگوریتم درونی برای مدل‌های ترمودینامیکی استفاده می‌کنند و حساسیت هر کدام از نرم‌افزارها به مدل‌های ترمودینامیکی متفاوت می‌باشد، در این پایان‌نامه سعی شده است تأثیرات مدل‌های ترمودینامیکی در نرم‌افزارهای مختلف بررسی شود. شبیه‌سازی فرایندهای جذب همراه با آمین یکی از مهمترین نیازهای صنایع است که با توجه به ارائه نرم‌افزارهای مختلف شبیه‌سازی و مدل‌های ترمودینامیکی متنوع موجود در این نرم‌افزارها، کاربر به اطلاعاتی جامع از وضعیت عملکرد نرم‌افزارهای مختلف نیازمند است. از سوی دیگر مدل‌های ترمودینامیکی مختلفی که درون نرم‌افزارها گنجانده شده‌اند، امکان انتخاب را محقق می‌سازد. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر انتخاب مدل‌های ترمودینامیکی در نتایج شبیه‌سازی فرایند جذب با آمین، از سه نرم‌افزار رایج در صنایع نفت و گاز استفاده شده و با انتخاب مدل‌های ترمودینامیکی مختلف قابلیت آن‌ها در پیش‌بینی خواص فیزیکی و ترمودینامیکی و سپس در شبیه‌سازی فرایند جذب با آمین سنجیده شده است. نرم‌افزارهای اسپن‌پلاس با مدل ENRTL، اسپن‌هایسیس با مدل Acid gas و پرومکس با مدل‌های Electrolytic ELR، Electrolytic Kent-Eisenberg و Electrolytic NRTL مورد استفاده قرار گرفته‌اند. جهت مقایسه نرم‌افزارها در پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی، تعادل دو جزئی میان آب و آمین، تعادل سه جزئی میان گاز و آمین و آب و همچنین پیش‌بینی چگالی و ظرفیت حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، دو مدل ENRTL در نرم‌افزار اسپن‌پلاس و Acid gas در نرم‌افزار اسپن‌هایسیس به ترتیب بهترین نتایج را از خود نشان می‌دهند. به منظور ارزیابی نرم‌افزارها در شبیه‌سازی نیز دو واحد شیرین‌سازی گاز و دو واحد جذب CO2 مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش شیرین‌سازی نرم‌افزار پرومکس و اسپن‌هایسیس و در بخش جذب CO2 دو نرم‌افزار اسپن‌پلاس و اسپن‌هایسیس دارای بهترین نتایج هستندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1545en_US
dc.subjectشبیه‌سازی، جذب CO2 و H2S، ترمودینامیک آمین‌ها، اسپن‌پلاس، اسپن‌هایسیس، پرومکسen_US
dc.titleبررسی تأثیر مدل‌های ترمودینامیکی در شبیه‌سازی حذف همزمان CO2 و H2S از گاز طبیعی به وسیله محلول‌های آمین در برج جذب-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1545.pdf7.15 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.