جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186560
Title: اوضاع سیاسی و اجتماعی کرانه های شمالی خلیج فارس در دوره جنگ اول جهانی ( 1918 – 1914 ) با تأکید بر بوشهر
Authors: مریم مظفری
Keywords: خلیج فارس، بوشهر ، جنگ اول جهانی ، جنوب ایران ، اوضاع سیاسی و اجتماعی
Issue Date: 1395
Abstract: موقعیت استراتژیک خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت و جایگاه تاریخی ویژه ای در مناسبات بین الملل برخوردار بوده است این ویژگی منحصربه فرد سبب رقابت میان قدرت های استعماری برای حضور در این قلمرو جغرافیایی شده است رقابت هایی که برای بدست آوردن جایگاه برتر در منطقه تعارضات سیاسی و درگیری های نظامی میان این قدرت ها را به دنبال داشت . در این میان رقابت های تجاری به نوبه خود موجب اهمیت یافتن بنادر مختلف واقع در خلیج فارس در دوره های خاص شده است. رقابت میان دولت های روس ، انگلیس ، عثمانی و آلمان در آستانه قرن بیستم و به خصوص در جنگ جهانی اول به اوج خود رسید و ایران و خلیج فارس بیش از پیش در کانون این مناقشات قرار گرفت .بندر بوشهر که در این دوره به عنوان مهمترین بندر تجاری کرانه های شمالی خلیج فارس بود بیشتر مورد توجه قرار گرفت و از این رو تحولات سیاسی و رقابت قدرتهای جهانی بر مسائل این منطقه شدت سایه افکند، تا بدانجا که دامنه رقابت های فوق علی رغم سیاست بیطرفی ایران به اشغال جنوب ایران و بوشهر در طی جنگ جهانی اول انجامید. موقعیت خاص استراتژیک ،انعکاس رقابت های قدرت های فرامنطقه ای و مناقشات جهانی از یک سو و اشغال بوشهر و وضعیت داخلی کشور از سوی دیگر ، اوضاع سیاسی و اجتماعی این منطقه را بیش از هر چیز تحت تأثیر قرار داد. رساله حاضر به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی کرانه های شمالی خلیج فارس به طور اعم و بوشهر به طور اخص در طول سالهای جنگ جهانی اول می پردازد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ، گرایش مطالعات خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186560
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ
History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1544.pdf8.85 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.