جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186555
Title: شبیه سازی آزمایشگاهی و کامپیوتری فرآیند پرسکاری در قالب کنگره ای به عنوان یک روش تغییر فرم پلاستیک شدید برای تولید ورق‌های آلومینیومی نانو ساختار با روش اجزاء محدود
Authors: مصطفی مرادپور
Keywords: مواد نانوساختار، تغییر شکل پلاستیک شدید، پرسکاری در قالب کنگره‌ای، آلومینیوم آلیاژی 5052، خواص مکانیکی، روش اجزا محدود.
Issue Date: 1395
Abstract: در سال هاي اخیر، بررسی روش هاي تولید و خواص مکانیکی مواد نانوساختار در کانون توجه محققان در صنایع مختلف قرار داشته است. بررسی ها نشان می دهد این مواد می توانند خواص منحصر بفردی همانند استحکام زیاد در دماي محیط، سوپر پلاستیسیته در دماي بالا و نرخ کرنش کم و مقاومت عالی در برابر خوردگی را دارا باشند. روش تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) به عنوان یکی از روش هاي بالا به پایین در تولید مواد نانو ساختار مطرح است که مبتنی بر اعمال کرنش به ماده فلزي بدون تغییر ابعاد ظاهري آن می باشد. در این پژوهش برای اولین بار از روش پرسکاری در قالب کنگره ای محدود شده به دو شیوه برای ایجاد کرنش در ورق های آلومینیومی آلیاژی (5052) استفاده شده است. مزیت فرآیند پرسکاری در قالب کنگره ای، اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید یکنواخت بر روی قطعه فلزی است. در این پژوهش با استفاده از شیوه ی جدید ( اعمال پرسکاری کنگره ای-صاف کردن و تغییر فرم پلاستیک شدید در 4 مرحله ) سعی شده که از شکست قطعات آلومینیومی در مقایسه با شیوه ی معمول ( اعمال پرسکاری کنگره ای-صاف کردن و تغییر فرم پلاستیک شدید در 2 مرحله ) جلوگیری شود. نتایج آزمون های مکانیکی از جمله سختی-سنجی و کشش حاکی از بهبود خواص مکانیکی در شیوه ی جدید به دلیل اعمال کرنش یکنواخت تر در جهات مختلف ورق می باشد ( مقدار سختی ورق در شیوه معمول از 55 ویکرز به 85 ویکرز و در شیوه جدید از 55 ویکرز به 93 ویکرز افزایش یافته است ). بررسی های ریزساختاری با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD)، ایجاد نانوساختار را بعد از اعمال این فرآیند اثبات می کند ( اندازه دانه اولیه 50 میکرومتری در شیوه معمول نهایتا به 510 نانومتر و در شیوه جدید به 338 نانومتر کاهش یافته است ). شبیه سازی فرآیند بر پایه ی روش اجزاء محدود و در حالت سه بعدی با استفاده از نرم افزار آباکوس نیز در هر دو شیوه ی معمول و جدید، سازگاری قابل قبولی را با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186555
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ 1477.pdf4.76 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.