جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186552
Title: بررسی ویژگی هایی از حاصل ضرب تانسوری گرافها
Authors: سیده‌سمیه موسوی
Keywords: .گراف‌ها،حاصل ضرب تانسوری
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان نامه، ابتدا حاصل ضرب تانسوری گراف‌ها را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و برخی ویژگی‌ها را برای آن ثابت می‌کنیم. به علاوه، شاخص‌های توپولوژیک گراف بدست آمده از حاصل ضرب تانسوری دو گراف را بررسی کرده و در این میان سه فرمول برای شاخص وينر قطبی که توسط م. فغانی، ام. ليو، جی. ما و دیگر همکارانشان به اشتباه محاسبه شده بودند را نه تنها با ارائه مثال نقض کرده، بلکه فرمول جدیدی نیز برای این شاخص توپولوژیک حاصل ضرب تانسوری گراف‌ها در حالت کلی اثبات کرده و ارائه می‌دهیم. همچنین منتظم-فاصله بودن یک گراف را معرفی کرده و شرایط داشتن این ویژگی را برای گراف حاصل ضرب تانسوری مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در نهایت ضمن معرفی تجزیه گراف‌ها نسبت به ضرب تانسوری، چگونگی این تجزیه و ویژگی‌های آن را بررسی می‌نماییم.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی،گرایش جبر
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186552
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1329.pdf948.79 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.