جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186544
Title: بررسی و ارزیابی مسیریابی در شبکه‌های حسگر صوتی زیرآبی
Authors: محمدرضا خسروی
Keywords: پروتکل های مسیریابی، مخابرات زیر‌آب، کانال‌های صوتی
Issue Date: 1394
Abstract: امروزه شبکه های مخابراتی بی اعدام برای کاربرد در زیر آب استفاده می‌شوند. نظارت و پایش زیر سطح آب در دریاها و اقیانوس‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و علت این امر کاربردهای متفاوت نظامی، زیست محیطی و صنعتی است. برای نمونه ردیابی و شناسایی زیردریایی ها نیاز به وجود امکانات رصد زیر دریا دارد و یا پایش‌های زیست محیطی جهت شناسایی منابع آلودگی زیرسطحی از کاربردهایی است که نیاز به نظارت زیر سطحی دارد. از دیگر کاربردها می توان به استفاده از نظارت زیر سطحی جهت کشف منابع طبیعی زیر دریا مانند نفت، گاز و معادن اشاره کرد. برای انجام این نظارت، لازم است که حسگرهایی در زیر سطح آب وجود دانسته باشند . از آنجا که این نظارت در سطح گسترده‌ای از زیر آب انجام می‌شود لازم است تعداد زیادی از این حسگر ها (سونار، دوربین، مغناطیسی و ... در زیر آب استقرار بیایند و بنابراین برای تحلیل درست خروجی این حسگرها ، لازم است تا آنها با هم تیکه شوند و اطلاعات را رد و بدل نمایند و این که مثل سیستم های قدیمی تر صرفا به صورت ارتباطات نقطه به نقطه باشند، دیگر بہدینه نیست. از آنجایی که برپایی شبکه نسیمی با شبکه های بی سیم مرکز گرا در زیر آب و خصوصا در عمق زیاد بسیار هزینه بر و در برخی کاربردها به لحاظ فنی غیر ممکن یا زمان بر است لذا از شبکه های بی سیم بدون زیر ساخت استفاده می کنند. از طرفی در این شبکه های بی سیم به علت این که برد امواج الکترومغناطیسی بسیار کوتاه است از امواج آکوستیکی برای برقراری ارتباط بین حسگر ها استفاده می شود، به چنین شبکه هایی شبکه های حسگر صوتی زیر آبی می گوینده شبکه های حسگر بدون داشتن نقطه دستیابی مرکزی در محیط، قادرند به تبادل اطلاعات بپردازند. مساله مورد بحث در اینجا لزوم بررسی چالش ها و ایجاد بدبودهایی جهت فرایند مسیریابی در چنین شبکه هایی است تا پارامترهای مهم شبکه ارتقاء پیدا کند. از آنجا که شبکه های نام برده غالبا سه بعدی و متحرک هستند، به صورت ذاتی پروسه مسیریابی آنها از دیگر شبکه های بدون زیر ساخت پیچیده تر است و از چالش های کلیدی این شبکه ها مصرف انرژی و تاخیر لینک ارتباطی را می توان نام برد. در این تحقيق ما با ارائه روش های کلی و مستقل از پروتکل سعی کردیم که ابتدا مصرف انرژی را کاهش دهیم و در درجه دوم نیز به کاهش تاخير ارتباط کمک نماییم. شبکه های هدف ما بیشتر شبکه های متراکم بوده است، ولی با این حال برخی از راهکارهای پیشنهادی مقیاس پذیر می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186544
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1372.pdf4.69 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.