جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186543
Title: کالیبراسیون راندمان سیستم های اسپکترومتری گاما با استفاده از یک روش محاسباتی
Authors: منصور دهقانی
Keywords: نمودار یازده، کالیبراسیون، آشکارساز ژرمانیوم با درجه خلوص بالا، کد ANGLE
Issue Date: 1394
Abstract: روش اسپکترومتری (طیف نگاری) گاما برای اندازه گیری اکتیویته رادیونوکلوئیدهای گامازا در نمونه های محیطی و صنعتی، به کار می رود. با توجه به تعدد نمونه ها (از لحاظ شکل هندسی، ترکیبات و غیره)، نمونه‌های استاندارد متعددی مورد نیاز است. تهیه‌ی مرجع در اکثر اوقات گران و بعضا دست نیافتنی است. بنابراین، یک روش جایگزین برای محاسبه‌ی راندمان (بازده) دستگاه برای نمونه‌های مختلف بیشتر احساس می شود. در این پایان نامه، ابتدا کالیبراسیون بازده تجربی چشمه های نقطهای استاندارد اندازه‌گیری شده است. سپس کالیبراسیون بازده دستگاه طیف نگاری گاما با استفاده از کد شبیه سازی ANGLE برای نمونه های مختلف محاسبه شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی بازده با نتایج تجربی مقایسه شده اند. دلایل اختلاف نتایج شبیه سازی و تجربی شرح داده شده اند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش هسته‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186543
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1371.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.