جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186508
Title: آنالیز رگرسیونی در نمونه گیری مجموعه رتبه‌دار و تعمیم آن
Authors: معصومه ایرانمهر
Keywords: نمونه گیری مجموعه رتبه دار، برآوردگر رگرسیونی، نمونه گیری تصادفی ساده
Issue Date: 1395
Abstract: نمونه گیری مجموعه رتبه دار یک طرح نمونه گیری است که کاربرد وسیعی در آمار صنعتی، اقتصاد و مطالعات زیست محیطی دارد. اهمیت این روش این است که میتوان با نمونه های کمتر و هزینه مناسب برآوردگر رگرسیونی بهتری نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده ارائه داد. مطالعه می مدل رگرسیون خطی بر اساس تعمیم های جدید روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار در اولویت کار قرار دارد. در این پژوهش مطالعه می مدل رگرسیون خطی ساده تحت نمونه گیری مجموعه رتبه دار و تعمیم های آن توسعه یافته است. نتایج کاربردی مختلف نشان می دهد که روش های برآورد رگرسیونی بر اساس این نمونه گیری و تعمیم های آن، دقت و کارایی بیشتری نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده را دارا می باشد. لذا بررسی موضوع بر اساس توزیع نرمال کمک زیادی در به کار بردن روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار در برآوردگرهای رگرسیونی می کند
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار گرایش ریاضی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186508
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Statistics آمار

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1471.pdf686.67 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.