جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186493
Title: بررسی کیفیت تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه و بلوک در استان بوشهر
Authors: صابر خدری
Keywords: کنترل کیفیت، خرپا، تیرچه، میلگرد، بلوک، انحراف، بتن
Issue Date: 1395
Abstract: این¬ پایان نامه به منظور بررسی کنترل کیفیت تیرچه¬های خرپایی تولید شده در گارگاه¬های تولیدی استان بوشهر با توجه به استاندارد 1-2909 ملی ایران بوده است تا بتوان تیرچه¬هایی با کیفیت مطلوب جهت استفاده در سقف¬های ساختمان¬ها را تولید نمود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از میان کلیه واحدهای تولیدی تیرچه در سطح استان بوشهر، پنج نمونه در دسترس با روش نمونه¬برداری بر اساس استاندارد انتخاب شدند. در ابتدا باید اطلاعات مربوطه به تیرچه ها جمع آوری شده و سپس با توجه به موارد بیان شده در آزمون، کیفیت آن ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمون بین 28 تا 56 روز به طول انجامید که با ایجاد سکوی آزمون جهت اندازه¬گیری خیز، مطابق استاندارد ملی ایران 1-2909 و نتایج تغییر شکل با نتایج مدل سازی در safe و تحلیل بر اساس روابط آیین نامه ای، مقایسه و تجزیه و تحلیل شد. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه می گیریم که تیرچه های ساخته شده دارای کیفیت مناسب بوده و نیازهای باربری در سازه¬های مورد استفاده را ارضا می نمایند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186493
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1575.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.