جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186473
Title: ادغام همسایه با فراتفکیک‌پذیری بر اساس الگوریتم بهینه یابی ازدحام ذرات و کرم شب‌تاب
Authors: جواد مرزبان
Keywords: بهینه سازی گروهی نقاط، الگوریتم ژنتیک، ادغام همسایگی
Issue Date: 1395
Abstract: در این پژوهش یک روش برای ادغام همسایگی تک تصویر با رزولوشن بالا (SR) ارائه شده است. با فرض داشتن یک تصویر با رزولوشن پایین، تصویر با رزولوشن بالای آن از مجموعه ی تصاویر آموزشی بازسازی می گردد که این مجموعه، از یک یا چند زوج تصویر با رزولوشن کم و تصویر با رزولوشن بالای متناظر با آن تشکیل شده است. در این مقاله، یک روش جدید به تک تصویر با رزولوشن بالا از طریق ادغام همسایه با استفاده از الگوریتم های کرم شبتاب ( FA) و بهینه سازی گروهی نقاط (PSO) أعمال می شود. روش های FA و PSO برای تنظیم پارامترهای اندازه ی پچ، همپوشانی و تعيين K عدد از همسایه های مجاور در ادتیام همسایگی تصویر با رزولوشن بالا، با استفاده از ماکزیمم کردن PSNR به عنوان یک معیار انطباق، به کار می روند. آزمایشات نشان می دهند که استفاده از ماFA الگوریتم های گرم شبتاب) و PSO برای یافتن پارامترهای روش ادغام همسایگی، دقیق تر از تنظیم تصادفی پارامترها است. همچنین، می توان از نتایج بدست آمده نتیجه گرفت که روش پیشنهادی، میانگین PSNR را تا ۲٫۲ دسی بل در مقایسه با درونیابی دو میکوبی افزایش می دهد، اما تفاوت PSNR بين روش های PSO و FA ها قابل توجه نیست.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186473
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1465.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.