جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186458
Title: بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کارایی تعلیق‌شکن‌های شیمیایی
Authors: احمد خرمی
Keywords: تعلیق‌شکنی، امولسیون، ماده فعال سطحی، اکسید آلومینیوم، اکسید تیتانیوم، اکسید منیزیم
Issue Date: 1395
Abstract: وجود آب در نفت خام مسبب مشکلات بسیاری همچون خوردگی تجهیزات است و از ارزش نفت می‌کاهد. از این رو یکی از فرایندهای اساسی پس از برداشت نفت، جداسازی آب از آن است. روش‌های گوناگونی بدین منظور وجود دارد که رایج‌ترین آن‌ها، تعلیق‌شکنی به روش شیمیایی است. به همین دلیل همواره تحقیقات بسیاری به منظور بهبود این روش انجام می‌شود. یکی از روش‌های بهبود عملکرد تعلیق‌شکن‌های شیمیایی، افزودن نانوذرات به آن‌ها می‌باشد. در این پایان‌نامه اثر افزودن نانوذرات اکسید آلومینیوم، اکسید تیتانیوم و اکسید منیزیم در درصدهای وزنی مختلف به سه نمونه تعلیق‌شکن‌ شیمیایی مورد استفاده در یکی از مناطق نفتی ایران بررسی شده است. نتایج آزمایش‌ بطری، نشان از بهبود کارایی تعلیق‌شکن‌های مورد استفاده برای انجام فرایند تعلیق‌شکنی دو نمونه نفت خام یکی از مناطق نفتی ایران و کاهش کارایی یک نمونه تعلیق‌شکن دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش‌ها، افزودن 06/0% وزنی نانوذره اکسید منیزیم به تعلیق‌شکن متناسب با نفت سبک، منجر به بیشترین میزان جداسازی گردیده و عملکرد تعلیق‌شکن را تا 30% بهبود بخشیده است. در حالی که افزودن 08/0% وزنی نانوذره اکسید تیتانیوم به تعلیق‌شکن متناسب با نفت فروزان، منجر به بیشترین میزان جداسازی شده و عملکرد تعلیق‌شکن را تا 16% بهبود بخشیده است. این در حالی است که افزودن نانوذرات به تعلیق‌شکن متناسب با نفت سنگین در تمامی غلظت‌ها اثر منفی داشته است. کلید واژه‌ها:
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186458
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1417.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.