جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186395
Title: مطالعه رفتار جریانی چاه و تجهیزات سطحی و محاسبات آن در مخازن گاز میعانی
Authors: رباب چاه‌شوری
Keywords: رفتار جریانی چاه، تجهیزات سطحی، مخازن گاز میعانی
Issue Date: 1392
Abstract: ارزيابي صحيح عملكرد مخزن نيازمند دانستن پارامترهايي نظير گاز درجا، فشار متوسط مخزن و ذخيره قابل استحصال مي باشد. دانستن رفتار جریان در چاه جهت استراتژی آینده تولید، بدست آوردن فشار ته چاه از داده تولید سرچاهی و آنالیز داده تولید مهم و بااهمیت می‌باشد. از آنجايي كه هيچ‌گونه جريان‌سنجي بر روي چاه هاي ميدان گازي مورد مطالعه نصب نگرديده است لذا اطلاعات توليد از هر چاه موجود نمي¬باشد. در عوض داده هاي دبی تولیدی کل هر سکو که مجموع دبی چندین چاه است معلوم می¬باشد. در اين پروژه ابتدا داده¬هاي ميداني مورد‌نياز جمع‌آوري، منسجم و ارزيابي گردیده است. سپس یک الگوریتم جهت مدلسازی چوک¬های سرچاهی پیشنهاد و دبي چاه‌ها با استفاده از نرم افزار پایپسیم تخمين زده شده است. علاوه بر آن شدت جریان چاه¬ها از بهینه¬سازی رابطه¬ی گیلبرت نیز بدست آمده است. پس از آن بهترین روابط محاسبه گرادیان فشار در چاه از مقایسه نتایج مدل¬های مختلف با داده¬های گزارش شده از ابزار نمودارگیری تولید توسط دو نرم افزار پایپسیم و پراسپر بدست آمده است. و از دو نرم افزار پروفایل فشاری، دمایی و رژیم جریانی در یکی از چاه های مخزن گاز میعانی چند چاهی چند لایه ای با نرخ بالا تعیین و فشار ته چاهی پیش بینی شده است. همچنین آنالیز حساسیت متغیرها از جمله درجه API، حذف آب و نسبت گاز به میعانات در مبحث محاسبات شدت جریان و فشار سرچاهی، نرخ تولید، نسبت گاز به میعانات و ترکیب سیال در محاسبات فشار ته‌چاهی مطالعه گردیده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186395
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ749.pdf5.7 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.