جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18530
Title: اندازه‌گیری هم زمان فلزات سنگین در برخی گیاهان دارویی توسط یک باز شیف سنتزی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
Authors: عبدالرسول فخرایی
Keywords: فلزات سنگین، گیاهان دارویی، باز شیف سنتزی، شبکه‌های عصبی مصنوعی
Issue Date: 1393
Abstract: گیاهان دارویی به‌طور گسترده برای درمان بسیاری از بیماری‌های انساني با توجه به خواص ملايم و عوارض جانبی کم استفاده می‌شود. گیاهان دارویی به‌طور مستقیم در تماس با اثرات زیست‌محیطی مختلف (هوا، آب‌وخاک) قرار مى‌گيرند و تركيبات موجود در اين منابع ممکن است باعث آلودگى گیاهان شوند. با توجه به تقاضای بالا و اهمیت گیاهان دارویی و اثرات آن‌ها بر سلامت انسان، در این پژوهش روش اسپکتروفتومتری جدیدى برای تعیین هم‌زمان برخی از یون‌های فلزی با مقادير ناچيز در گیاهان دارویی توسعه داده شد. روش‌هاى سينتيكى، ابزارهای قدرتمندى برای آناليز چندجزیی هستند. به ‌طوری كه آن‌ها در بسیاری از موارد امكان تعیین حساس و گزينشى در نمونه را بدون پيش آماده‌سازى ممكن مى‌سازند. در سال‌های اخیر، تمايل فزاينده‌اى در تعیین چندجزیی با استفاده از تکنیک‌های کمومتریکس وجود داشته است؛ بنابراین کاربرد يك باز شيف سنتزى جديد، مناسب، انتخاب‌گر و حساس به وسیله روش سينتيكى همراه با کمومتریکس برای تعیین هم‌زمان يون‌هاى نقره، مس و نيكل پيشنهاد شده است. با توجه به آخرين اطلاعات علمي ما، این اولين گزارش شرح دهنده‌ي روش سرعت واکنش تفاضلى همراه با شبکه عصبی مصنوعی برای آناليز هم‌زمان مخلوط سه‌تایی يون‌هاى نقره، مس و نيكل با استفاده از 2و'2-(اتان-1و2-دی ایل بیس) بیس( سیکلوپنت-1-ان-1-کربو دی تایوآت) (DEBC) در عصاره گیاهان دارویی مي‌باشد. برای ساختار غلظت آنالیت‌ها، از طراحی آرایه متعامد استفاده شده است. مرتبه‌هاى واكنش با توجه به مخلوط‌هاى كمپلكس برآورد گردیدند. به ترتيب برای مس، نيكل و نقره مقادير حد تشخيص mg L-1 013/0، 078/0 و 003/0 و حد كمى سازى mg L-1 043/0، 250/0 و 011/0 به دست آمدند. اطلاعات ثبت‌شده به‌وسیله آناليز اجزاى اصلى-شبكه‌هاى عصبى پس انتشار (PC-BPANN) پردازش شدند و روش سپس با استفاده از مجموعه‌ای از نمونه‌هاى مصنوعی حاوی مخلوطی از یون‌ها (مجموعه پیش‌بینی) مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه، روش مذكور براي چندين نمونه‌ دارویی به‌منظور نشان دادن عموميت آن، بكار گرفته شد. مقایسه نتایج حاصل از این روش با نتایج حاصل از روش طیف¬سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی نشان داد که اختلاف معنی داری بین نتایج وجود ندارد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/18530
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections: Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1028.pdfپايان نامه کارشناسی ارشد در رشته شيمی (گرايش تجزيه)8.6 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.