صفحه اصلی مجموعه  مهندسی شیمی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
T1197.pdf.jpg1394بررسی آزمایشگاهی جداسازی کربن‌دی‌اکسید از نیتروژن با استفاده از نانوسیال در غشاهای الیاف توخالیاحمد آذری; شهریار عصفوری; حامد محمددوست

مرور
انواع مدرک
تاریخ انتشار