صفحه اصلی مجموعه  آمار

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
movafegh.pdf.jpg1393کلاس ترکیبی از توزیع های سری های توانی وایبل تعمیم یافتهسعید طهماسبی; محمود افشاری; ایمان موافق دهدشتی