جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161373
Title: پیش¬بینی حلالیت هیدروژن در هیدروکربن‌های غیراشباع (الفین‌ها) چهار کربنه
Authors: محمد جمالی
Keywords: حلالیت، معادله حالت PR78، پارامتر برهمکنش دوجزئی، تست سازگاری ترمودینامیکی، ثابت هنری
Issue Date: 1396
Abstract: هیدروژن از قدیمی‌ترین مولکول‌های شناخته شده است و به صورت گسترده در بسیاری از صنایع برای انواع برنامه‌های کاربردی استفاده می‌شود. حلالیت هیدروژن در محلول¬های مختلف هیدروکربنی، از جمله عوامل مورد نیاز برای طراحی و بهره برداری بهینه از فرایندهایی مانند هیدروژناسیون، هیدروکراکینگ و هیدروتریتمنت است. پالایشگاه¬ها و مجتمع¬های پتروشیمی¬ از صنایعی هستند که هیدروژن به صورت گسترده در آن¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد. بنابراین حلالیت هیدروژن در هیدروکربن¬هایی که در این صنایع استفاده می¬شود، مهم و تاثیرگذار می¬باشد. آلکن¬ها از جمله هیدروکربن¬هایی هستند که در واحدهای الفین صنایع پتروشیمی وجود دارند. به همین دلیل حلالیت هیدروژن در آلکن¬ها مهم و مورد کاربرد در صنعت پتروشیمی است. در این کار حلالیت هیدروژن در اتیلن، پروپیلن، 1-بوتن، 1-هگزن، 1-هپتن و 1-اکتن مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه و پیش بینی حلالیت هیدروژن در الفین¬ها از معادله حالت PR78 استفاده شد. پارامتر برهمکنش دوجزئی با برازش معادله حالت بر روی داده¬های آزمایشگاهی، روش اشتراک گروه، رابطه مویسان و گرای به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل هنگام استفاده از پارامتر برهمکنش دوجزئی حاصل از برازش، رابطه مویسان، روش اشتراک گروه و رابطه گرای به ترتیب کمترین میزان خطا را به همراه داشتند. همچنین ثابت هنری برای تمامی سیستم¬ها محاسبه و رابطه¬ای برای به دست آوردن ثابت هنری هیدروژن پیشنهاد شد. علاوه بر این، تست سازگاری ترمودینامیکی نیز برای داده¬های آزمایشگاهی در فاز مایع و بخار انجام گرفت. از 23 داده تعادلی در فاز مایع، 8 تای آن یعنی نزدیک به 34 درصد از داده¬ها، سازگاری ترمودینامیکی ندارند و 50 درصد از داده¬های تعادلی هیدروژن و آلکن¬ها در فاز بخار هم دارای سازگاری ترمودینامیکی نیستند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161373
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1527.pdf4.05 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.