جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161367
Title: سنتز موثر ترکیبات هتروسیکل نیتروژن¬دار جدید با استفاده از 1،1-بیس(متیل تیو)-2-نیترواتیلن و مطالعات محاسباتی آنها با روش DFT
Authors: ساناز موجی‌خليفه
Keywords: DFTواکنش‌های چندجزئی، شیمی سبز، ترکیبات هیتروسیکل نیتروژن دار، سنتز روش
Issue Date: 1396
Abstract: را مشاهده نمائید Abstract جهت مطالعه چکیده، فایل
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی، گرایش آلی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161367
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1534.pdf32.52 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Abstract1.PNG49.27 kBimage/pngDownload
Abstract2.PNG62.41 kBimage/pngDownload
Abstract3.PNG86.95 kBimage/pngDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.