جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161366
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorمسعود مفرحی-
dc.contributor.advisorرامین کریم‌زاده-
dc.contributor.authorحسن حاجی‌زاده-
dc.date.accessioned2019-01-06T11:57:55Z-
dc.date.available2019-01-06T11:57:55Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161366-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی، گرایش ترموسنتیکen_US
dc.description.abstractدر این پایان‌نامه دو نمونه زئولیت ZSM-5، با استفاده از قالب‌های اتیلن‌دی‌‌آمین و تترااتیلن‌پنتاآمین، تحت شرایط هیدروترمال، با موفقیت سنتز شدند. نمونه‌ای از زئولیت ZSM-5 نیز بدون استفاده از قالب سنتز شد. در ادامه جهت اصلاح ساختار زئولیت، کربن‌سیاه به ساختار اضافه شد. در یک نمونه کربن‌سیاه، در ساختار باقی ماند و در نمونه دیگر کربن سیاه پس از سنتز زئولیت، از ساختار حذف شد. خواص نمونه‌ها از قبیل کريستالینیتي، مساحت سطح، حجم حفرات و اندازه کريستال با استفاده از آنالیزهای XRD، FT-IR وBET مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تعیین خواص نشان داد که نمونه‌ سنتز شده با قالب اتیلن‌دی‌آمین و همچنین نمونه‌ای که کربن‌سیاه جهت اصلاح ساختار به نمونه اضافه شده و بعد از سنتز از ساختار حذف شد بیشترین سطح مخصوص را نشان دادند که البته نمونه با قالب آمینی و نمونه اصلاح‌ شده با کربن‌سیاه، بترتیب ساختاری میکروحفره و مزوحفره را نشان دادند. نتایج بدست آمده از منحنی‌های رخنه، زمان رخنه به مراتب بیشتری را برای کربن‌دی‌اکسید نسبت به نیتروژن از خود نشان دادند که این امر بدلیل نیروهای الکتریکی بالاتر (گشتاور چهارقطبی، قطبش‌پذیری) کربن‌دی‌اکسید نسبت به نیتروژن بود. برای حالت جذب دو جزء گازهای کربن‌دی‌اکسید- نیتروژن با افزایش دما از 15/303 به 15/323 کلوین، زمان رخنه کربن‌دی‌اکسید از 32 دقیقه به 20 دقیقه کاهش یافت. همچنین در این پایان‌نامه، از مدل‌سازی معادلات حاکم جذب سطحی در یک ستون جاذب استفاده گردید. معادلات به کمک نرم افزار کامسول به روش عددی تفاضل محدود حل شدند. در این کار منحنی‌های رخنه بدست آمده از داده‌های آزمایشگاهی با منحنی‌های رخنه مدل تطابق خوبی را نشان دادند. در ادامه تاثیر پارامترهایی از قبیل طول بستر، سرعت گاز ورودی، غلظت جزء ورودی، ضریب پراکندگی محوری و همچنین ضریب انتقال جرم کلی بر روی منحنی رخنه دی اکسید کربن، مورد بررسی قرار گرفت.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ1535en_US
dc.subjectزئولیت ZSM-5، قالب‌های اتیلن‌دی‌‌آمین و تترااتیلن‌پنتاآمین، کريستالینیتي، جذب سطحی گاز CO2en_US
dc.titleCO2 به منظور جذب سطحی گاز ZSM-5تهیه و تعیین خواص زئولیت-
dc.typeپایان‌نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1535.pdf4.77 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.