جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161334
Title: تغییر ترشوندگی مخازن نفتی با استفاده از نانوذرات
Authors: ایمان آماره
Keywords: ترشوندگی، نانوذره کلسیم کربنات، مخارن نفتی، نانوذره سیلیکا، مخازن کربناته
Issue Date: 1394
Abstract: نیاز روزافزون جهان به مخازن زیرزمینی نفت و گاز و بالارفتن مصرف انرژی سبب شده صنایع نفت و گاز با طراحی شیوه¬های مناسب با کمترین هزینه بیشترین تولید را داشته باشند.تحقیقات اخیر نشان داده است که فناوری نانو پتانسیل خوبی برای حل مشکلات صنعت نفت دارد.یکی از روش های جدید در ازدیادبرداشت که در سال های اخیر به آن توجه شده است، تغییر ترشوندگی سنگ مخزن با استفاده از نانوذرات است. در این پایان نامه، اثر نانوذره کلسیم کربنات بر تغییر ترشوندگی مخازن کربناته از نفت دوست به آب دوست، مورد مطالعه قرارگرفته است. اثر نانوسیال بر تغییر ترشوندگی با اندازه گیری زاویه تماس و انجام تست¬های سیلاب‌زنی بررسی شده است. نتایج این نانوذره با نانوذره معمول و رایج سیلیکا مقایسه شده و توانایی هر یک در تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت و همچنین اثر دما و غلظت نانوذرات بر زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی نانوذره کلسیم کربنات نتایج بهتری نسبت به نانوذره سیلیکا از خود نشان داد. نتیجه نانوذره کلسیم کربنات و سیلیکا در غلظت 05/0 درصد وزنی که بهترین نتایج را به دنبال داشت به ترتیب،تغییر زاویه تماس 78 و 83 درجه-ای(نفت دوست به آب¬دوست) و ازدیادبرداشت 25 و 24 درصدی در تست سیلاب زنی بود. برای هر دو نانوذره افزایش دما و غلظت نیز افزایش آب دوستی سنگ را به دنبال داشت
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161334
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1105.pdf2.12 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.