جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161332
Title: سنتز مشتقات جدید 7-آمینو کینولین، 1،8- نفتیریدین و پیریدو[2،1-a]پیریمیدینیوم های نمکی با استفاده از نمک های وینامیدینیوم
Authors: عنایت‌اله بهمن‌جهرمی
Keywords: سنتز مشتقات جدید7، آمینو کینولین1و8 ، پیریمیدینیوم‌های نمکی، نمک‌های وینامیدینیوم
Issue Date: 1395
Abstract: جهت مطالعه فایل Abstract را مشاهده کنیدسنتز
Description: پایان‌نامه دکتری در رشته شیمی گرایش آلی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161332
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1322.pdf14.76 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Abstract1.PNG28.43 kBimage/pngDownload
Abstract2.PNG36.93 kBimage/pngDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.