جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161331
Title: بررسی حرکت های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش انسانی
Authors: پیمان عبدی
Keywords: سکوی نیمه مغروق، شتاب عمودی، نرم‌افزار انسیس آکوا، نمودارهای اپراتور پاسخ دامنه، تحلیل در حوزه فرکانس و زمان، دریازدگی خدمه، واکنش انسانی به ‌شتاب عمودی
Issue Date: 1395
Abstract: سازه‌های شناور در استخراج نفت و گاز از دریا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و از مهم ترین سکوهایی که گام بزرگی در پیشرفت و ورود این تکنولوژی به آب های عمیق برداشته اند سکوهای نیمه مغروق هستند. پاسخ حرکت سازه های فراساحلی باید در یک محدوده مشخص حفظ شود تا از آسیب به رایزرها ولوله‌های انتقال و مهم‌تر از همه سیستم فرآوری نفت جلوگیری شود. در این پایان‌نامه ارزیابی شتاب حاصل از یک سکوی نیمه مغروق که به‌صورت تجربی در حوضچه کشش آزمایش‌شده، با نرم‌افزار انسیس آکوا شبیه‌سازی می‌شود. حرکت سکو با شش درجه آزادی در امواج منظم در دو حوزه فرکانس و زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این‌گونه که در حوزه فرکانس ضرایب دمپینگ و جرم افزوده و نیروی امواج در زوایای برخورد مختلف موج به دست آورده شده و همچنین نمودارهای اپراتور پاسخ دامنه نیز به دست می‌آیند. پس از انتقال نمودارهای اپراتور پاسخ دامنه به حوزه زمان، پاسخ شتاب عمودی سکوی نیمه مغروق به دست می‌آید. این روند برای 9 حالت مختلف (9 موج با پریود و دامنه مختلف) تکرار شده و نتایج مورد نظر برداشت می‌شوند. از مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی مشاهده می‌شود، شبیه‌سازی انجام‌شده بر روی حرکت سکوی نیمه مغروق دارای خطای پایینی می‌باشد. لذا سایر پارامترهایی که در آزمایشگاه قابل برداشت نبوده، در نرم‌افزار قابل برداشت می‌باشد. در ادامه این پایان‌نامه، علل ایجاد بیماری حرکت در دریا (دریازدگی) توضیح داده می‌شود. درنهایت پس از محاسبه مقادیر شتاب عمودی، با استفاده از استانداردهای موجود درزمینه واکنش انسان به حرکات و نوسانات عمودی، میزان راحتی و عملکرد خدمه مشغول بر سکوی نیمه مغروق مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی دریا گرایش هیدرومکانیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161331
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Marine Engineering مهندسی دریا

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1321.pdf4.41 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.