جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161330
Title: تاثیر فعالیت گنبدهای نمکی بر روی لرزه‌خیزی بخش جنوبی زاگرس
Authors: عبدالحمید نظری
Keywords: گنمد نمکی، گسل‌های امتداد لغز، چین‌خوردگی، نیرو‌های تکونیک
Issue Date: 1395
Abstract: در این پایان‌نامه، اینکه اساسا گنبدهای نمکی تأثیری بر روی لرزه‌خیزی دارند یا خیر ،مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است. لایه‌های نمک که از تراکم‌پذیری بالا برخودار هستند و رفتاری شبیه به حالت مایعات دارند، به علت تفاوت در چگالی با سنگ‌های اطراف از بین شکستگی‌های موجود در زاگرس شروع به بالا¬آمدن می‌کنند که به‌صورت توده نمکی نامنظم یا گنبدی شکل در بخش‌های بالایی پوسته و به‌صورت برون‌زدگی روی سطح زمین ظاهر می‌شوند. اصولاً تحرک یک توده مستلزم یک اثر دینامیکی است و حرکت یک توده در یک محیط موجب برهم‌کنش با آن محیط گردیده و به‌تبع آن بر توده‌های مجاور تأثیرگذار خواهد بود. درون پوسته زمین و نواحی که شاهد شکنندگی و گسلش قبلی باشد، انتظار می‌رود هر عامل تنش‌زا موجب تحریک و جنبان شدن بلوک‌های درگیر گردد. گنبدهای نمکی نیز که تحت تأثیر نیروهای جانبی تراکمی، و گرانش ناشی از تباین چگالی با محیط اطراف هستند و می‌توانند فعال‌شده و به حرکت درآیند، کاندیدای مناسبی برای چکانده شدن منابع لرزه‌خیز هستند. در توجیه حرکت عمودی گنبدهای نمکی در منطقه موردمطالعه سه رهیافت مورد توجه قرارگرفته است 1- نیروهای تکتونیکی موجود در منطقه حاصل از برخورد صفحه عربی و اثر فشار جانبی ناشی از آن، که می‌توان به‌عنوان اولین و مهم‌ترین عامل در بالاآمدگی گنبدهای نمکی دانست 2- گرانش حاصل از تباین چگالی سنگ نمک با سنگ‌های میزبان و اثر شناوری ناشی از آن، که به‌عنوان عامل دوم توجه شده است 3- رشد گنبد نمکی به علت نفوذ آب و افزایش حجم توده نمک و اثر دینامیکی حاصل از آن. در این پایان‌نامه نشان داده‌شده است که افزایش میزان لرزه‌خیزی در محدوده بزرگاهای کوچک در اطراف 31 گنبد نمکی فعال در بخش جنوبی زاگرس، ممکن است ناشی از بالاآمدگی نمک هرمز در منطقه باشد. علت اصلی این بالاآمدگی را به جهت‌گیری تنش حاکم در منطقه می‌توان ارتباط داد که بر روندهای زمین‌شناسی موجود عمود است و موجب تراکم مواد و بالاآمدگی نمک و تحریک شکستگی‌های مجاور می‌گردد. با استناد به توزیع شعاعی رومرکز زمین‌لرزه‌های مجاور بیشتر گنبدها، می‌توان رشد و فعالیت دینامیکی گنبد نمکی را در فعالیت لرزه‌خیزی مؤثر دانست. نمودارهای تلفیقی حاصل از رخدادهای زلزله در هر ماه و میانگین میزان ریزش باران که برای 31گنبد نمکی فعال رسم شده است، وابستگی هم‌زمانی صریحی بین نزولات جوی و لرزه‌خیزی گنبد نشان نمی‌دهد. لذا به‌احتمال‌زیاد ریزش باران نمی‌تواند موجب باربرداری عمده و تحرک توده نمک گردد و شاید نقش اصلی در افزایش میزان تورم نمک در قسمت بالایی پلاگین گنبدهای نمکی فعال منطقه داشته باشد. البته موارد استثنایی ممکن است وجود داشته باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161330
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Geophysics ژئوفیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1320.pdf9.6 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.