جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161329
Title: کاربرد روش حل معکوس در معادلات اساسی انتقال براي سیستم هاي جذب سطحی گاز
Authors: حسین رهیده
Keywords: جذب سطحی گاز؛ روش معکوس؛ روش گرادیان مزدوج؛ روش تفاضلات مربعی المانی-افزایشی؛ ضریب نفوذ موثر؛ پیشانی جذب
Issue Date: 1395
Abstract: در این رساله، کار برد یک روش معکوس بر اساس استفاده از روش گرادیان مزدوج در ترکیب با روش عددی تفاضلات مربعی المانی-‌افزایشی، به‌عنوان یک روش عددی با کارآیی محاسباتی و دقت بالا، در فرآیندهای جذب سطحی بررسی شده است. توانایی این روش معکوس در تخمین پارامترهای نامعلوم مسائل انتقال جرم نشان داده شده است. در این راستا، برای هر یک از روش‌های شبیه‌سازی فرآیندهای جذب سطحی، شامل روش‌های تعادلی، سینتیک کامل و تقریب نیرو محرکه خطی، یک مسئله کاربردی در نظر گرفته شده و با استفاده از روش پیشنهادی، مسئله معکوس نظیرشان تحلیل گردیده است. برای مسائل معکوس دو روش شبیه‌سازی اول، داده‌های اندازه‌گیری فشار در زمان‌های مختلف در یک مخزن استوانه‌ای بوده و کمیات تخمین زده شده به‌ترتیب همدمای جذب سطحی در درجه حرارت‌های مختلف، به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر در فرآیند جذب سطحی، و ضریب نفوذ سطحی بوده است. در روش سینتیک کامل، کلیه مکانیسم‌های نفوذ و محدوده اهمیت آن‌ها در دانه‌های جاذب و نحوه‌ی فرآیند جذب در نظر گرفته شده و هم‌چنین سهم مشارکت آن-ها در شرایط مختلف نشان داده شده است. از نتایج بدست آمده مشاهده گردید که ضریب نفوذ موثر در فرآیند جذب وابسته به دما و فشار بوده و ممکن است تغییرات آن قابل ملاحظه باشد. بنابراین، ثابت فرض کردن این ضریب می‌تواند باعث خطا گردد. هم‌چنین نشان داده شد که افزایش درجه حرارت سبب افزایش ضریب نفوذ موثر می‌شود و این تغییرات در فشارهای پایین دارای حساسیت بیشتری است. در مسئله معکوس مربوط به روش تقریب نیرو محرکه خطی، با استفاده از کسر مولی اجزاء جذب شونده اندازه‌گیری شده در خروجی ستون جذب در زمان‌های مختلف، ضرائب انتقال جرم کلی اجزای جذب شونده دو جزئی به ‌صورت هم‌زمان تخمین زده شده است. در ادامه، تاثیر پارامترهای مختلف بر روی منحنی پیشانی جذب برای سیستم‌های دو جزئی در ستون جذب نشان داده شده است. از نتایج بدست آمده مشاهده گردید که با افزایش ضریب انتقال جرم کلی، نرخ تغییرات نسبت به زمان منحنی پیشانی جذب زیاد ولی حساسیت آن نسبت به تغییرات این پارامتر کم می‌گردد و نهایتاً فرآیند جذب به‌صورت تعادلی پیش می‌رود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161329
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1319.pdf3.98 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.