جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161326
Title: مکان یابی خطا به روش امپدانسی با بهره گیری از روش های شناسائی الگو
Authors: ملیحه مقدس
Keywords: شبکه توزیع، مکان یابی خطا، فاصله یابی خطا، تخمین بخش خطا، الگوریتم تطابقی
Issue Date: 1395
Abstract: نیاز کنونی بشر به انرژی الکتریکی امری اجتناب ناپذیر است که برای تامین آن تلاش ها و مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است. انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاه ها از طریق خطوط انتقال به محل مصرف تحویل داده می‌شود و شبکه توزیع به عنوان بخشی از ساختار کلی سیستم های قدرت آخرین حلقه ی زنجیره تولید و انتقال انرژی به مصرف کنندگان محسوب می‌گردد. از جمله مهم ترین مسائل موجود در خطوط توزیع مساله بروز خطا و اهمیت مکان یابی آن می‌باشد. در این راستا محققان تلاش های زیادی نموده و روش های مختلفی ارائه نموده اند که هر یک از لحاظ سرعت و دقت با دیگر روش ها متفاوت است. تاکنون روش های مختلفی در رابطه با مکان یابی خطا در شبکه های توزیع ارائه شده است که می¬توان به چهار دسته روش های امپدانسی، امواج سیار، هوشمند و معادلات دیفرانسیل تقسیم بندی نمود. استفاده مستقیم از این روش ها در شبکه توزیع به علت وجود انشعاب های متعدد، غیر یکنواختی فیدرها، نامتعادلی، ثابت نبودن بار و اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان فقط در ابتدای فیدر، ممکن نمی¬باشد. بنابراین از روش های فوق با مجموعه اصلاحاتی می¬توان بهره برد. متداول ترین این روش ها، روش های امپدانسی است که ساده، ارزان و قابل پیاده سازی به صورت کم هزینه است ولی با مشکلاتی مانند چند پاسخی و عدم تشخیص بخش خطا روبرو بوده و قادر به ارائه پاسخ یکتا نمی¬باشد. در این پایان نامه ابتدا با در نظرگیری مدل گسترده خط، روش امپدانسی ارتقاء یافته ارائه می¬گردد. سپس با بهره گیری از این روش مکان های ممکن خطا تشخیص داده می¬شود. لذا با توجه به این که مکان های ممکن خطا بیش از یک نقطه می¬باشد لازم است بخش خطا جهت تعیین مکان خطا مشخص گردد. بنابراین شبیه سازی خطای هر بخش از مکان های ممکن را به ازای گام های کوچک انجام داده و با تطبیق فرکانس طبیعی موجود در شکل ولتاژ اصلی خطای ثبت شده، بخش و مکان اصلی خطا تعیین می¬شود. بخش خطا دار در حوزه فرکانس براساس مقایسه قدرمطلق فرکانس های طبیعی موجود در شکل ولتاژ اصلی خطای ثبت شده در ابتدای فیدر با فرکانس های طبیعی مکان اصلی خطا به دست می¬آید.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161326
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1316.pdf4.07 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.