جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161253
Title: مدلسازی حسگر اپتیکی بر اساس نانوکاواک بلور فوتونیک
Authors: سعیده‌ دهقان‌نژاد
Keywords: بلور فوتونیک، کاواک، حسگر، گسیل خود‌به‌خودی، روش المان متناهی
Issue Date: 1394
Abstract: حسگرهای اپتیکی بر پایه نانوکاواک بلور فوتونیک و با عملکرد بالا، تبدیل به ابزارهایی توانمند و پرکاربرد درصنعت اپتوالکترونیک شده اند. عملکرد بالای این حسگرها ناشی از خواص منحصرد به فرد نانوکاواک های بلور فوتونیکی از جمله: فاکتور کیفیت بالا و برهم کنش های قوی میدان های الکترومغناطیسی جفت شده با مواد است. این خواص موجب ساخت حسگرهای اپتیکی با حساسیت بالا و مینیاتورسازی آن ها می شوند. در این پایان نامه، به مطالعه حسگرهای اپتیکی بر اساس نانوکاواک-های بلور فوتونیکی پرداخته ایم. شبیه سازی های کاواک ها را با استفاده از روش المان متناهی و با ایجاد نقص های مختلف انجام داده ایم. مزیت اصلی این حسگرها جایگزیدگی فوق العاده زیاد نور در حجم کوچک، انتخاب طول‌موج بالا و حساسیت بالا می باشد. شبیه سازی نوعی حسگر بر پایه کاواک بلور فوتونیک ارائه می گردد. با توجه به این که با بهبود فاکتور کیفیت کاواک می توان به یک افزایش قابل توجه در مساحت صفحه برهم کنش مدهای تشدید با مولکول های کوچک متصل شده رسید، به بررسی میزان عبور انرژی الکتریکی کل و محاسبه فاکتور کیفیت کاواک پرداخته ایم. این حسگرها برای اندازه-گیری کمیت های دما، فشار، رطوبت و به ویژه در جذب اپتیکی مواد بیولوژیکی و شناسایی مواد مختلف استفاده می شوند. حجم مد تشدید و آهنگ افزایشی گسیل خود به خودی را در نوعی کاواک محاسبه و عوامل موثر برآن ها را بررسی نموده ایم. این کاواک ها در ابزارهایی چون لیزرها با ایجاد آستانه پایین و افزایش بازده خروجی نور بسیار قابل توجه هستند. طراحی بیوحسگر بلور فوتونیکی دو بعدی را بر اساس نانوکاواک و موجبر ارائه داده ایم. با تزریق آنالیت به حفره حسگری و درنتیجه تغییر ضریب-شکست تشدیدگر، جابجایی طول‌موج تشدید و حساسیت حسگرها را بررسی نموده ایم. این حسگرها در پزشکی برای تعیین DNA، پروتئین، سلول، باکتری و آنتی بادی- آنتی ژن استفاده می شوند
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک، گرایش فیزیک حالت جامد
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161253
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1212.pdf4.61 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.