جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161227
Title: مدل‌سازی و شبیه‌سازی تولید گازسنتز در راکتورهای جفت‌‌شده حرارتی با استفاده از واکنش ریفرمینگ خشک متان با دی‌اکسیدکربن
Authors: سعید عباسی
Keywords: گاز سنتز، کویل، ریفرمینگ متان با بخار آب، ریفرمینگ خشک
Issue Date: 1394
Abstract: امروزه، به علت وجود صنایع وابسته به احتراق سوخت های فسیلی، حجم عظیمی از دی‌اکسیدکربن به عنوان گاز گلخانه‌ای وارد جو می‌شود. ریفرمینگ متان با دی‌اکسیدکربن یک تکنولوژی مفید است که دی‌اکسید کربن درآن مصرف شده و تبدیل به گاز با ارزش سنتز می‌شود. در این پایان نامه، امکان استفاده از ریفرمینگ متان با دی‌اکسیدکربن برای کاهش نشر دی‌اکسیدکربن در جو و همچنین استفاده از ریفرمینگ سه‌گانه به عنوان راهکاری برای حذف کوره بررسی گردیده است. برای این منظور، فرآیندهای ریفرمینگ متان با بخارآب، ریفرمینگ با دی‌اکسیدکربن، جفت‌کردن حرارتی ریفرمینگ متان با دی‌اکسیدکربن و ریفرمینگ سه‌گانه طراحی و پیشنهاد شده است. مدل سازی این فرآیندها بر اساس موازنه های جرم و انرژی انجام شده و شبیه سازی این فرآیندهای مختلف با برنامه نویسی در محیط نرم افزار MATLAB انجام گرفته است. از اطلاعات یک تبدیل‌کننده متان با بخارآب موجود در پتروشیمی زاگرس منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که فرآیند جفت‌کردن ریفرمینگ متان با دی‌اکسیدکربن و ریفرمینگ سه‌گانه می تواند سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن به جو شده و آن را در جهت تولید هیدروژن و گازسنتز مصرف کند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161227
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ1188.pdf3.07 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.