جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161188
Title: حذف نویز Speckle در تصاویر ماهوارهای SAR با استفاده از فیلتر بانک های جهتی به منظورحفظ لبه
Authors: حجت قیمت‌گر
Keywords: فیلتر بانک های جهتی، نویز Speckle ، رادارهای دهانه مجازی، مدل درخت مخفی مارکوف، حفظ لبه، شاخص حفظ لبه و حداکثر نسبت توان سیگنال به نویز
Issue Date: 1391
Abstract: در سال های اخیر رادارهای دهانه مجازی در جمع آوری اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. این رادارها، در تمام شرایط آب و هوایی، قادر به تصویر برداری از سطح زمین هستند. علاوه بر این با استفاده از اطلاعات داپلر، تفکیک بسیار خوبی نسبت به رادارهای دهانه واقعی ارائه می دهند، تنها رادارهایی قادر به استخراج اطلاعات داپلر هستند که از تصویر برداری همدوس استفاده کنند. سیستم تصویر برداری همدوس بدلیل تداخل برگشتیهای همدوس تحت تاثیر پدیده ای بعنوان Speckle هستند. این نویز که به صورت ضرب شونده مدل می شود وضوح تصویر و اطلاعات لبه ها را کاهش می دهد. یکی از روش های مناسب برای تحلیل سیگنال های تا ایستان روشهای مبنی بر تبدیل موجک است، تبدیل موجک یک نمایش چند مقیاسی ارائه می دهد که بطور همزمان می توان از اطلاعات حوزه مکان و حوزه فرکانس بهره گرفت. در سال های اخیر به منظور افزایش تعداد جهت های تبدیل موجک در تحلیل سیگنال های دو بعدی، تبديلات مختلفی پیشنهاد شد. در این پایان نامه تبدیل جدیدی بنام NSCT مورد استفاده قرار می گیرد که یک نمایش چند جهنی چند مقیاسی با افزونگی زیاد ارائه می دهد. علاوه بر این، یک تبدیل تغییر ناپذیر با زمان است. در فرآیند حذف نویز بر مبنای تبدیلات چند مقیاسی و چند جهتی از دو روش آستانه گذاری و روش بر مبنای مدل ضرایب استفاده می شود. در روش آستانه گذاری تعیین آستانه دقیق مشکل است. چنانچه آستانه مناسب انتخاب نشود یا نویز بخوبی حذف نمی شود و یا لبه های تصویر به شدت مات می شوند. به منظور استفاده از روش دوم به توزیع ضرایب تبدیل نیازمندیم. یک مدل مناسب برای مدل کردن ضرایب توزیع گوسی مرکب با متوسط صفر است. به منظور تخمین پارامترهای توزیع گوسی مرکب از تخمین EM استفاده می شود. علاوه بر این ارتباط بین ضرایب تبدیل را به صورت مدل HMT فرض می شود و در تخمین پارامترهای توزیع گوسی مرکب دخالت داده می شود. در نهایت با بهینه سازی ضرایب نویزی تبدیل را تصحیح می گردد. الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر مختلف SAR و تصاویر شبیه سازی شده بررسی می شود و ملاحظه شود که نتایج به طور قابل قبولی بهبود می یابد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161188
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Electrical Engineering مهندسی برق

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ627.pdf4.05 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.