جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161158
Title: بهینه سازی عملکرد واحد تثبیت میعانات گازی به وسیله پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی اجزا
Authors: ابراهیم دیانت
Keywords: تثبیت میعانات گازی، شبیه‌سازی، خواص ترمودینامیکی، معادله حالت، تقطیر چند جزیی
Issue Date: 1390
Abstract: در این مطالعه برج تثبیت پالایشگاه گاز پارسیان شبیه‌سازی شده است. خوراک این واحد شامل 17 جزء می‌باشد و در دو محل وارد برج می‌شود. %67 خوراک پس از عبور از مبدل پیش‌گرمکن وارد سینی هفتم شده و مابقی خوراک با همان اجزای مولی به صورت سرد وارد سینی اول می¬شود. در این تحقیق، شبیه‌سازی به وسیله نرم‌افزار ASPEN و برنامه‌نویسی کامپیوتری با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام شده است. به منظور پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی از معادله حالت SRK استفاده شده است. در محاسبات انجام شده برای تعیین انحراف از حالت تعادل بین فاز مایع و بخار بر روی سینی‌ها، بازده بخار مورفری مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات MESH به دست آمده برای این سیستم چند جزیی در حالت پایا شامل 777 معادله جبری غیر خطی و وابسته به هم است. برای حل آن‌ها از روش نیوتن- رافسون استفاده شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی برای اجزای مولی محصولات بالا و پایین برج با مقادیر آزمایشگاهی حاصل از آنالیز GC مقایسه شده و تأثیر تغییر دبی‌ خوراک F1 و F2 در محصولات خروجی برج تثبیت بررسی شده است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161158
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ572.pdf3.18 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.