جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161158
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorرضا آذین-
dc.contributorشهریار عصفوری-
dc.contributor.authorابراهیم دیانت-
dc.date.accessioned2018-12-24T08:51:26Z-
dc.date.available2018-12-24T08:51:26Z-
dc.date.issued1390en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/161158-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمیen_US
dc.description.abstractدر این مطالعه برج تثبیت پالایشگاه گاز پارسیان شبیه‌سازی شده است. خوراک این واحد شامل 17 جزء می‌باشد و در دو محل وارد برج می‌شود. %67 خوراک پس از عبور از مبدل پیش‌گرمکن وارد سینی هفتم شده و مابقی خوراک با همان اجزای مولی به صورت سرد وارد سینی اول می¬شود. در این تحقیق، شبیه‌سازی به وسیله نرم‌افزار ASPEN و برنامه‌نویسی کامپیوتری با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام شده است. به منظور پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی از معادله حالت SRK استفاده شده است. در محاسبات انجام شده برای تعیین انحراف از حالت تعادل بین فاز مایع و بخار بر روی سینی‌ها، بازده بخار مورفری مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات MESH به دست آمده برای این سیستم چند جزیی در حالت پایا شامل 777 معادله جبری غیر خطی و وابسته به هم است. برای حل آن‌ها از روش نیوتن- رافسون استفاده شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی برای اجزای مولی محصولات بالا و پایین برج با مقادیر آزمایشگاهی حاصل از آنالیز GC مقایسه شده و تأثیر تغییر دبی‌ خوراک F1 و F2 در محصولات خروجی برج تثبیت بررسی شده است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ572en_US
dc.subjectتثبیت میعانات گازی، شبیه‌سازی، خواص ترمودینامیکی، معادله حالت، تقطیر چند جزییen_US
dc.titleبهینه سازی عملکرد واحد تثبیت میعانات گازی به وسیله پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی اجزا-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File SizeFormat 
پ572.pdf3.18 MBAdobe PDFDownload    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.